Belirtileri.com
Vulva Kanseri

Vulva Kanseri

23 Nisan 2017

Vulva Kanseri Nedir ?
Vulva kanseri, kadınların genital bölgesinin içinde ya da dış kısmında gelişen, kötü huylu bir kanser hastalığıdır. Vulva denilen genital bölge, kadınlarda idrar kanalı ile vajina arasında yer alan bir kısımdır. Bu bölge ayrıca klitorisi de içinde barındırır. Bu yüzden burada meydana gelen bir kanser, ileri evrelerde Maalesef kolaylıkla diğer kısımlara yayılabilmektedir.

Vulva kanseri genellikle bir şişkinlik ya da yara olarak ortaya çıkar. Bulunduğu yerde oluşan yaralar ve şişkinlikler kaşınmaya neden olurlar. Her yaşta oluşup, ortaya çıkabilir. Fakat asıl risk grubu, çoğunlukla yaşlı kadınlardır.

Vulva kanseri tedavisi genellikle cerrahi yöntemle gerçekleştirilir. Cerrahi yöntem, vulva kanserinin oluştuğu dokuyu ve yanındaki bazı sağlıklı dokuyu almaya yöneliktir. Bu alınan kanserli doku sayesinde hastalığı ortadan kaldırmak mümkün olmaktadır.


Vulva Kanseri Belirtileri

 • Geçmeyen kaşıntı
 • acı ve acıya yüksek duyarlılık
 • Reglden kaynaklanmayan kanama meydana gelmesi.
 • Cilt rengi değişimleri, deri rengi değişimleri ve zayıflık
 • Genital bölgede şişkinlik ve yara

Vulva Kanserinin Tedavisi
Vulva kanserinin bir çok tedavi çeşidi mevcuttur. Bu tedavi çeşitleri genellikle, vulva kanserinin hangi seviyede olmasına, hastanın yaşına, kanserin bulunduğu bölgeye ve evresine göre değişim gösterir. Uzman doktorlar ve cerrahlar sayesinde ortaya konan bu tedavi çeşitleri şu şekildedir:

 • Vulva Kanseri olan dokuyu kaldırmaya yönelik tedavi: Bu tedavi tıp dilinde, doku alma olarak da bilinir. Kanserli dokunun kesilmesi vasıtasıyla vücuttan alınması, bu esnada kanserli dokuyu oluşturan bir miktar sağlıklı dokunun da alınması durumudur. Sağlıklı dokunun az olsa da alınmasının sebebi, kanserli dokunun tam anlamıyla ortadan kaldırılması ve herhangi bir nüks etme durumunun engellenmesidir.
 • Vulvanın bir kısmının alınması: Kısmi vulvektomi adlandırılan bu işlem, vulvanın bir kısmını alma mantığına dayanır. Bu alınan kısım, vulva kanserinin altında yatan sebeptir. Bu sayede kanser engellenmiş olur.
 • İlerlemiş kanser için yoğun cerrahi: Eğer vulva kanseri, vulvanın etrafındaki organlara sıçramış ise bu yönteme başvurulur. Yoğun cerrahi olarak adlandırılmasının sebebi, vulvanın alınacak olmasıdır. Duruma göre kanserin sıçradığı diğer dokular da alınabilir. Kanserin sıçradığı yerlere ve boyutuna göre değişen bu tedavi yöntemi, çok sık olarak uygulanmamaktadır.
 • Lenf nodüllerinin alınması: Vulva kanseri çoğunlukla lenf nodüllerine yayılır. Bu yüzden doktorlar, tedavilerinde çoğu zaman lenf nodüllerini almayı tercih ederler. Bunun sebebi ise, lenf nodüllerinden temizlenmemiş bir kanser hastalığı, büyük oranda tekrar nüks eder ve vücudun farklı bölgelerinde rahatsızlıklara neden olur. Lenf nodüllerinin alınması durumu, kanserin lenf nodüllerine ne kadar nüfuz edip etmediğine göre değişiklik göstermektedir. Eğer yüzeysel anlamda bir yayılma söz konusu ise bu kanserli dokular, gerekli ilaç ve radyoterapi vasıtasıyla tedavi edilebilmektedirler.
 • Vulva Kanserinde Radyasyon Tedavisi: Radyasyon terapisi, kanserli hücreleri öldürmek için, yüksek enerjili ışınları kullanır. Bu ışınların başında X-ray gelmektedir. Radyasyon terapisi, yüksek enerjili ışınların kanserli dokuların bulunduğu noktaya odaklanarak uygulanması prensibini taşır. Vulvaya verilen düzenli X-ray tedavisi, zamanla kanserli hücrelerin ölümüne neden olur. Bu durum da kişinin kanserden kurtulmasını sağlar. Fakat radyasyon tedavisinin bilinen bir çok yan etkisi de mevcuttur.
 • Kemoterapi yöntemi: Bu yöntem halk arasında da çok sık olarak bilinen, ilaç yoluyla kanserli dokuların ortadan kaldırılması yöntemidir. Kemoterapi uygulamaları, bazı durumlarda radyasyon terapisi ile birlikle verilir. Bu durum, vulva kanserinin hangi boyutta olduğuna ve kişinin sağlık durumuna göre değişim gösterebilmektedir.

Vulva Kanserinin Risk Faktörleri
Çoğu kanser türünde olduğu gibi, vulva kanserinin de neden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Fakat, ortaya çıkan vakalarda yapılan incelemeler sonucu, bir takım risk grupları ve vulva kanserine neden olabilen durumlar oluşturulmuştur.

 • Yaş artışı: Vulva kanserinin her yaşta ortaya çıkabilmesine karşın, 65 yaşın üzerindeki kadınlarda teşhis oranı ciddi derecede yüksektir.
 • HPV Virüsüne Maruz Kalmak: HPV’nin Tıp dilindeki ismi, human papillomadır ve cinsel yolla bulaşan bir virüstür. HPV virüsü, vulva ve rahim ağzı kanserinin oluşum riskini arttırır. HPV virüsü etkilerini doğrudan ortaya koymayabilir. Bu da gelecekte çeşitli kanser türlerinin meydana gelmesine zemin hazırlamaktadır.
 • Sigara kullanmak: Uzun süre sigara kullanan kadınlarda, vulva kanserinin görülme oranı, sigara kullanmayanlara nazaran daha yüksektir.
 • Cinsel yolla bulaşan diğer virüsler: Bu virüslerin başında HIV olarak bilinen “human immunodeficiency” virüsü gelmektedir. Vulva kanserine doğrudan sebep olduğuna ilişkin kesin bir kanıt bulunmasa da, kanser türü oluşturmada yüksek oranda şüphelidir.

Vulva Kanserine Karşı Korunma ve Önlemede Alınacak Önlemler
Vulva kanseri, kadınların vücutlarında uzun bir süre sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan kadınların hayat boyu vulvadan korunması için bazı önlemler mevcuttur. Bu önlemlerin başında korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmak, partnerin cinsel sağlığından emin olmak, HPV ve HIV virüslerine karşı aşı olmak gelir.

PAYLAŞ
İlgili Konular

z11