Belirtileri.com
Sara Hastalığı Belirtileri

Sara Hastalığı Belirtileri

Epilepsi (Sara Hastalığı): Epilepsiyi anlatan ve bir kişinin epilepsi olduğunu gösteren birçok durum bulunmaktadır. Aynı zamanda birçok hastalıkta benzer etklilerde gösterebilmektedir. Bu etkilerin içinde nöbetler ve nöbetlerden sonra oluşan bilinç kaybı incelenmektedir. Nöbetlerin oluşmasında etkili olan birçok neden bulunmaktadır. Yüksek ateş, bayılma ve senkoplar nöbetlere neden olabilecek en yaygın olarak bilinen sebeplerdendir.

Epilepsi bir kişinin düzensiz olarak nöbet atakları geçirmesi olarak bilinen bir hastalıktır ve beynindeki sinir sisteminin düzensiz olarak bozulması ve elektrik akışının ani değişimlere uğramasıyla oluşmaktadır. Bunun nedeni ise motor nöronlarının , duyu organlarının ve mental faaliyetlerinin zarar görmüş olmasıdır. Bu nedenler ise nöbet ataklarını meydana getirmektedir.

Nöbetin bilinen birçok türü vardır ve genellikle çeşitlenmesinin sebebi beyinin farklı bölgelerinde meydana gelmesidir. Epilepsi nöbetlerlerin nedeniyle ilgili olarak kesin bir bilgi veremez , sadece nöbetlerin tekrar edebileceği bilinmektedir. Anormal olan elektriksel beyin akışı birincil yada idiyopathik epilepsiyi meydana getirebilir.  Beynin sadece bir bölgesinde meydana gelebilen epilepsi ise sadece bir bölgeyi etkileyen nöbet çeşidi olabilmektedir. Eğer bütün bölgeleri , beyindeki elektriksel değişimlerden etkilenmiş ise, bu durumda genel bir nöbet algısı oluşmaktadır. Bunun anlamı ise bilinç kayıplarının yaşanması yada bilicin bozulmasıdır.


Genellikle, kol ve bacaklarda yoğun olarak hareket düzensizlikleri söz konusudur. Bu hareketler ise birçok trömör çeşidinden daha fazla olan bir hareket bozukluğudur ve vücudun tamamını da etki altına alabilmektedir. Bir nöbet çeşidinin nedeni ise diğer nöbet çeşitlerinden dolayı meydana gelebilmektedir. Yani, belli bir yerde başlayan hareket düzensizlikleri zamanla vücudun diğer kısımlarına da yayılabilmektedir. Böylelikle belli bir bölgede meydana gelen nöbetler, vücudun her kısmında meydana gelen nöbetlere neden olmaktadır.  Genellikle, çocuklarda yüksek ateş sonucunda görebilen bir hastalıktır fakat kalıcı olmayadabilir.

Epilepsi Nedenleri
Sağlıklı kişilerin epilepsiye yakalanma olasılığı bazı ciddi travmalar sonucu olabilmektedir. Eğer nöbetin sebebi belli ise, bu tür epilepsi ikincil yada semptomatik olarak meydana çıkabilmektedir. Epilepsinin birkaç nedeni aşağıda verilmiştir;

  • Tümor: Genellikde beyinde olan tümorler.
  • Kimyasal dengenin bozulması: Örnek olarak düşük seviyeli sodyum seviyesi yada şeker seviyesi
  • Başta oluşan ağır yaralanmalar
  • Bazı kimyasallar ve yanlış kullanılan ilaçlar
  • Fazla alkol kullanımı
  • Felç kalınması
  • Doğumdan kaynaklanan beyin hasarları bilinen en yaygın epilepsi nedenleridir.

Epilepsi Çeşitleri
Genel Nöbetler: Yaygın nöbetler beyinin tüm alanlarının hasar gördüğü için oluşan nöbetlerdir. Korteks ise oldukça hasar halindedir. Dışarıdan bakan bir kişinin gözlemlerine göre, nöbet geçiren bir kişi aniden bağırabilir, yada değişik sesler çıkarabilir, birkaç saniyeliğine kaskatı kesilebilir ve ayak yada ellerinde ritmik hareketler görülebilir. Bu hareketler bitmeden önce yavaşlayabilmektedir. Hastanın gözlerii genellikle açıktır ve nefes alamıyormuş gibi gözlemlenebilmektedir. Bilincin yerine gelmesi ise birkaç dakikayı almaktadır. Kişinin nöbet halindeyken idrar kaçırması da normal karşılanan bir durumdur. Aynı zamanda mekan ,zaman ve kişi kavramları belli bir süre karışık olabilmektedir.

Kısmi yada Odaksal Epilepsi
Sadece beynin belli bir kısmını içeren nöbetlerdir ve vücudun belli bir kısmı etkilenmektedir. Beyinde meydana gelen normal olmayan elektriksel değişimler semptomların da farklı olmasının sebepleri arasında incelenmektedir. Genellikle el ve boyunda meydana gelen istemdışı hareketler bu tür epilepsinin getirdiği bir sonuçtur. Bu hareketler ise beyin tarafından kontrol edilen hareketlerdir. Diğer belirtilere baktığımızda ise fazla olan hassasiyet ve ağız şapırdatması da örnek olarak verilmektedir. Bu belirtiler ise karışık olan epilepsi olarak da nitelendirilmektedir. Bunun sebebi ise fazlasıyla uyarılmış durumda olmak ve bilincini tamamen kaybetmiş durumunda olmaktır.

Daha az hasardan dolayı meydana gelen epilepsi
Genellikle çocukluk döneminde görülen bir epilepsi çeşididir ve genellikle görülen belirtiler; boş bakışlar ve zihinsel özürlü olan kişilerde gözlemlenen durumlardır. Devamlı olarak meydana gelen göz kırpma durumu ve küçük çaplı hareket bozuklukları gözlenebilmektedir. BU belirtiler çok kısa süreli olarak meydana gelmektedir ve bazı insanlarda bu belirtiler çok yaygın olarak gözlemlenmektedir.

Epilepsi Bulaşıcı Bir Hastalık Mıdır? Genetik Faktörler Epilepsi için Önem Taşır Mı?
Epilepsi hastalığı herhangi bir yolla bulaşabilen genetik bir hastalık değildir. Aynı zamanda genetik olarak epilepsi taşıyıcısı olma ihtimali ve bunun herhangi bir travmayla ortaya çıkma olasılığı da mevcuttur. İlginç olarak tek yumurta ikizi olup ; kardeşlerden birinin epilepsi olup diğerinin olmama ihtimali de yüksektir.Bunun nedeni ise epilepsinin çevresel faktörlere bağlı olarak gelişebilen bir hastalık olmasıdır.

Epilepsi Nöbeti Öldür Mü?
Düzenli olarak uygulanan ilaç tedavisinin cevap vermediği durumlar çok nadirdir. Fakat eğer ataklar şiddetlenirse, solunum yollarının kasların kasılmasından dolayı tıkanması, kalp ritim bozulukları ve yemek sırasında soluk borusuna yiyecek kaçması gözlemlenir. Uzun süreli durumda ise ciddi anlamda hayati tehlike oluşturan durumlardır.

Aynı zamanda sara hastalığı beyinde kalıcı olarak hasarlar bırakabilmektir ve bu durumda beyin ölümlerine yol açabilmektedir.

Herhangi bir komplikasyon sonucunda hastaya karşı yapılan her türlü gerekli müdahale ise oldukça önemlidir.

Bir Kişi Sara Hastalığından Ne Zaman Endişelenmelidir?
Görülen ilk nöbetten sonra doktoru ziyaret etmeniz önerilmektedir ve devam eden nöbetler Epilepsi başta olmak üzere başka nedenlerden dolayı da kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla doğru teşhis ve tedavinin önemi oldukça fazladır. Bazı durumlarda ise nöbet geçiren hasta hastaneye götürülemeyecek durumda olabilir ve bu durumda yapılması gereken 112 nin aranmasıdır.

Hangi durumlarda 112 aranmalıdır?

5 dakikadan fazla süren nöbetler , soluk alış-verişlerde zorluk, zihinsel karışıklık yada bilinç kaybı ve nöbet sırasında yaşanılan yaralanmalardan sonra mutlaka 112 aranmalıdır.

Epilepsi Teşhisi İçin Uygulanan Testler
Doktora ilk gidildiği zaman yapılan araştırma nöbetin neden kaynaklandığı hakkındadır. Daha sonra ise nöbetin neden meydana geldiği de hassasiyet gerektiren diğer bir konudur. Ayrıca nöbet sırasında ortaya çıkan her türlü belirtinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Genetik olarak da meydana gelebilen bir hastalık olduğunu düşünerek hareket etmek ve çevresel faktörlerin de buna göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Hastanın başka hastalığa sahip olup, olmaması ; kullandığı ilaçlardaki etken maddeler ve bileşenlerin araştırılması yapılan uygulamalar arasındadır.

Doktorların fiziksel muayene  yapmaları gerekmektedir çünkü nörolojik hastalıklarda görülebilecek tipik olan hareket bozuklukları vardır. Bunlardan biri ise elin burna düz bir çizgide götürüle memesidir. Aynı zamanda kas güçlülüğü testi de uygulanan bir testtir; hastadan doktorun elini tüm gücüyle sıkması istenir ve kas dokusunun zarar görüp görmediği yada kasların orantılı çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Genetik olarak yapılan birkaç test bulunmaktadır ve bu testler bazı durumlarda dış ülkelere ( Almanya ve İtalya gibi) gönderilebilmektedir.

Yapılan en önemli testler ise beyinde olabilecek anormaliteleri saptamak için yapılan testlerdir. Bunlar MRI ve EEG testleridir. EEG de beyindeki elektriksel hareket araştırılır. MRI de ise beyinin yapısındaki zararlı tümor gibi kitlelerin varlığını ve yerini saptamak esas alınır.

Epilepsi Hastaları İçin Evde Olabilecek Uygulamalar
Evde tedavi şekli epilepsi türüne göre çeşitlenmektedir. İlaç alınımı konusunda (zaman ve dozaj) hassas olmak gereklidir. Nöbetin başlaması durumunda ; hastanın başının altına yastık konulmalı , hastanın kıyafetleri gevşeltilmeli , hasta yan pozisyona getirilmeli, hasta kesinlikle aşağı doğru tutulmamalı ve ağzı açık konuma getirilmelidir( hasta bilinç kaybı yaşayabildiği için dilini ısırabilmektedir).

Epilepsi Tedavisi
Epilepsinin birçok çeşidinin olduğu için , öncelikle epilepsi çeşidi araştırılır ve MRI-EEG-blood test sonuçları değerlendirilir. Epilepsinin tedavi sürecinde genellikle antikolvülsan ilaçlar kulanılmaktadır. Bu ilaçlar hastanın nöbetlerini engellemek yada başlamış olan bir nöbeti durdurmak için kullanılmaktadır.

Doktor ilaç seçimini yaparken hastanın tüm durumunu değerlendirdikten sonra yapar ve epilepsi ilaçları başlangıçta yan etki gösteren ilaçlardır. Dozaj artırımı yada azaltılması mutlaka doktor kontrolünde yapılmaktadır.

Epilepsi hastalarının ilaçla tedavi edilemediği durumlarda ise ameliyat söz konusu olabilmektedir. Bu durumda hastanın tüm testleri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir ve oldukça sistematik bir yöntem izlenmelidir.

Epilepsi hastalığının kesin olarak tedavi edilip edilmemesi tamamen epilepsi çeşidine ve hastanın durumuna bağlı olarak gelişir. Hastanın çocuk olması yada genetik geçmişi etkili olan sebeplerdendir. Aynı zamanda gelişen teknolojiyle tromör (ileri derece) uygulan bir diğer beyin ameliyatı ise deep elektron yöntemidir.

PAYLAŞ
İlgili Konular