Belirtileri.com
Lenf Kanseri Belirtileri

Lenf Kanseri Belirtileri

21 Mart 2017

Lenf Kanseri Belirtileri: Lenfoma olarak da bilinen lenf kanseri bağışıklık sisteminde önemli bir yer tutmaktadır. Vücudumuzun tamamını saran lenf sisteminin genel adı lenfatik sistemdir. Lenfler özellikle beyaz kan hücrelerinden bir tanesi olan lenfositler üzerinde etkili olan bir kanser çeşididir. Lenf kanserinin farklı alt grupları bulunmaktadır. Bunlar temel olarak Hodgkin Lenfoma çeşidi ve Hodgkin olmayan Lenfoma çeşididir.

Hodgkin olmayan lenfoma çeşidinde en fazla görülen alt grubu B- hücre Lenfoması, Folliküler Lenfoma, kronik Lenfomadır.  Lenfoma türleri oldukça fazla gruba ayrılabilmektedir. Bu grupların sayısı yüzü bulabilmektedir. Tüm kanser çeşitlerinin oluşumunda meydana gelen kanser hücreleri aynı şekilde lenf kanserinde de oluşum gösterir. Vücutta bulunan hücreler belli bir evreden sonra işlevlerini kaybeder ve sonrasında kaybolarak yeniden bir hücre oluşur.

Fakat kanserin oluşmasına sebep olan durum ise, kendini yok etmesi gereken hücrenin kaybolmaması üzerine bir kitle oluşturmaya başlaması ile oluşur. Lenf kanseri de lenf dokuları üzerinde bu şekilde meydana gelir. Lenf kanserinin belirtilerinin en belirgini lenf dokuları üzerinde şişlikler meydana gelmesidir. Bu şişlikler ağrısızdır ve özellikle boyun ve kasık bölgelerinde yani lenf dokularının yoğun olduğu noktalarda meydana gelir.


Lenf Kanseri Nedir?
İnsan vücudunda renkli olmayan damarlar bulunmaktadır. Bu renksiz damarlar sıvı taşırlar ve bu sistemin adın lenf denir. Lenf renksiz ve yoğun damarcıklara sahip bir oluşumdur. Bu ağın vücutta ki oluşturduğu ağa lenfatik sistem adı verilir. Lenfler vücudun bağışıklık sisteminde oldukça önemlidir. Lenf dokularının zarar görmesi demek kişinin bağışıklık sisteminin hasara uğraması yani hastalıklara kapı aralamak demektir. Lenf dokularının yoğun bulunduğu ya da bulunduğu yerlerde nohut büyüklüğünde bezecikler oluşur. Bu oluşumlar koltuk altı, boyun, kasık, ense gibi lenf dokusu bulunan noktalarda gözlemlenir.

Lenf bezleri üzerinde oluşan bu şişlikler lenflerin taşıdığı sıvıların filtrelen dirilmesi ve bağışıklığın sekteye uğratılması ile oluşur. Lenf kanserinin birçok çeşidi ve alt grupları mevcuttur. Lenf kanserine lenfoma da denilebilir. Tüm kanserler yenilenememiş ve işlevini sonlandırmış kanser hücrelerinin çoğalması ya da bir araya gelerek birleşmesi ile oluşur. Lenf kanseri de bu noktada lenf dokularının içerisinde yenilenemeyen hücrelerden kaynaklı ortaya çıkar.

Günümüzde bilinen yüzün üzerinde kanser oluşumu bilinmektedir. Lenf kanseri, lenf dokuları üzerinde oluşabilecek diğer kanser türlerini de tetikleyebilir. Örneğin, lenf bezi kanseri. Lenf kanseri genel olarak orta yaş üstünde ki insanlarda gözlemlenir. Genç yaşta ki bireylerde pek rastlanmaz. Fakat bazı genetiksel ya da çeşitli sebeplere bağlı olarak da nadiren gözlemlenebilmektedir. Lenf kanserinin oluşumunu tetikleyen en önemli unsurlardan birisi kimyasal kökenli maddelerdir. Radyasyonda bu kanser oluşumunda ciddi yer tutar.

Lenf Kanseri Belirtileri
Lenf bezleri kişilerin bağışıklık sistemini oluşturur. Kişilerin bağışıklık sistemleri hayatlarının sağlıklı devam etmesi için büyük önem arz eder. Bağışıklık sistemi kişilerin hastalıklardan, vücuda giren mikroplardan, bakteri ve yabancı bazı unsurlardan korumak için bir koruyucu diyebiliriz. Bunu bilgisayarınızda bulunan anti virüs programına benzetebiliriz. Anti virüsünüzün iyi ver güvenilir olması demek bilgisayarınıza zararlı bazı şeylerin bulaşmasını engeller.

Lenfatik sistemde vücudumuzda ki bağışıklık sisteminde bu görevde bulunur. Vücudumuza girmiş bazı yabancı maddelere, mikroplara ya da virüslere karşı bir koruma sistemidir. Bu sistemde oluşacak bir olumsuzluk da bağışıklık sistemine zarar vererek vücudun hastalıklara karşı korunmasızlığını artıracaktır. Lenf kanserinde görülecek olan belirtilerde boyun, koltuk altı, kasık gibi noktalarda yoğun bulunan lenf dokularında şişlikler oluşmaya başlar. Bu şişlikler acısızdır. Lenf dokuları nohut büyüklüğünden daha fazla şişmeye başlar ise bölgede ki damarlar üzerinde baskı oluşturabilir. Bu da kan basıncını etkileyeceği için bölgede ağrı ve sızlamalar da görülmeye başlayabilir.

Lenf Kanseri Evreleri
Lenf kanseri birçok çeşidi olan ve tetikleyici alt temeller bakımından zengin olan bir kanser türüdür. Lenf kanseri tedavi edilmedikçe belirli evreler yaşar. Bu evreler hastalığın çeşitlerine göre değişkenlik göstermektedir. İki önemli hastalık kriteri vardır. İki gruba ayrılarak tanısı ve tedavisi sürdürülür. Bu gruplardan birincisi Hodgkin Lenfoma diğeri Hodgkin Olmayan Lenfomadır.  Hodgkin Lenfoma, lenf dokularında şişlik olarak bahsettiğimiz şişliklerin oluşmasına denilir. Bu evrede ki hastalar çeşitli hastalık belirtileri gösterir. Hasta ilk olarak lenf dokularının bulunduğu noktalarda küçük ve birden çok sayıda şişlik ile karşılaşabilir.

Kişi kilo kaybederek, geceleri terleme şikayetlerinde bulunabilir. Sürekli ve tekrar eden yüksek ateş söz konusu olabilir. Hastalığın bu evrelerini anlamak amacı ile tomografi cihazları ve kemik biyopsisi tekniği kullanılır. Kanserli hücrenin büyüklüğü, bölgede ki oluşumu, diğer dokulara dağılımı tespit edilerek evre belirlenir. Bu tür lenf kanserinde tedaviye cevap verme oranı yüksektir. Hastalık hangi evrede olursa olsun tedaviye cevap verme olasılığı oldukça yüksektir. Erken fark edilmiş hasta başlangıç evresinde olur ve bu süreçte kemoterapi ve radyoterapi yöntemi ile başarı elde edilmesi mümkündür.

Hodgkin Olmayan Lenfoma türlerinde ise üç alt grup bulunur. İndelon yani yavaş bir ilerleme kaydeden, agresif yani hızlı bir ilerleme kaydeden ve son olarak çok agresif yani çok daha hızlı ilerleyen lenf kanseri türlerindendir. Bu hastalık grubunda tedavi süreçleri, hastalık evreleri oldukça farklılık gösterir. Hastanın hangi grupta yer aldığı mümkün mertebe önem taşır. Yavaş ilerleyen bir kanser hücresini kontrol etmek ile çok hızlı ilerleyen bir kanser hücresini kontrol etmek aynı değildir. İndelon lenfoma hastaları 3. Ya da 4. Evrede fark edilmektedir.  Hastalık bu evrelerde kemoterapi yöntemi ile tedavi edilmeye çalışılır.

Lenf Kanseri Tedavisi Kaç Ay Sürer?
Hastalıkların tedavi edilmesinde hastanın vücut direnci en önemli faktördür. Hasta eğer ki çok dirençli bir bünyeye sahip ise hastalığın kolay yenilmesinde büyük faktör oluşturur. Hastalığın birey üzerinde bir diğer etkisi ise hastalığın evresidir.

Hastalık hangi evrede fark edilmiş ya da hangi evrede tedavisi başlamış ise bu da tedavi sürecini etkiler. Hastalık başlangıç evrelerinde fark edilmiş ise bu hastalığın tedavisinin kısa sürmesinde oldukça etkilidir. Erken fark edilmiş bir lenf kanseri en az 6 aylık bir tedavi gerektirir. Bu ilk olarak ışın tedavisi, ilaç tedavisi şeklinde bir uygulama ile gerçekleştirilir. Eğer hastalık çok hızlı da ilerlemiyor ise kemoterapi bile uygulanmadan hasta sağlığına kavuşabilir. Bu süre hastanın durumuna göre uzayabilir.

Lenf Kanseri Tedavisi
Hastalığın tedavi süreçleri bahsettiğimiz gibi hastanın sağlık durumuna, kanserin vücutta gerçekleştirdiği oluşuma göre değişir. Hastanın yaşı, vücut direnci, hastalığın evresi tedavi sürecinde ki en önemli faktörlerdir. Lenf kanseri yavaş ilerleyen türden bir kanser türüne sahip ise, erken evrelerde radyoterapi ve ya da kemoterapi tedavisi görebilir. Hastalık ileri evrelerde de bu tedavileri görebilir fakat dozu artabilir ya da seansları sıklaştırılabilir.

Hızlı ilerleyen bir lenf kanseri çeşidine sahipseniz kemoterapi, radyoterapi ve bunun yanında kök hücre tedavisi uygulandığı görülür.  Hastaya uygulanan radyoterapi, hastalığın başladığı dönemlerde verilmektedir. Hastalığın ilk evrelerinde daha etkin rol oynar. Hastalık başlangıç evresinde fakat lenf dokuları çok büyük ise kemoterapi ile birlikte uygulanır. İlaç tedavisi gördükten sonra radyoterapi ile bir seans düzenlenir. Bir diğer tedavi şekli immünoterapidir. Bu ilaç sayesinde kanserli hücre tanımlanarak o bölgeye tedavi uyguluyor. Kök hücre nakli de hastaya sağlıklı bir vericiden nakledilecek kök hücre ile gerçekleştirilir.  Kök hücre tedavileri uygun şartlara sahip, onaylı onkoloji bölümü olan hastanelerde yapılmalıdır.

PAYLAŞ
İlgili Konular

z11