Belirtileri.com
Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Kişilik Bozukluğu Belirtileri: Her insan için farklı olan davranış, düşünce ve duygusal tepkiler vardır. Her insanın parmak izi nasıl farklı ise kişiliklerde öyle farklıdır. Her insanın iyi ve kötü huyları vardır. Kişilerde ki tavırların ve tutumların etrafında kilere zarar verebilecek bir hal almasına kişilik bozukluğu diyoruz.  Kişilik bozukluğu oluşması çocukluk dönemlerine kadar uzanmaktadır. Ergenlik dönemi ile birlikte de bu davranış bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Toplum tarafından davranış bozukluğu olarak belirtilen bu davranışlar kişinin kendisi tarafından kabullenilmiştir. Kişilik bozukluğu olan kişi bu tavırların değişmesi için bir istek duymaz. Tedavi edilemedikçe süregelir. Kişilik bozukluğu olan hasta sosyal çevre ile uyum içinde değildir. Sürekli iletişim sorunu yaşar ve içe kapanık bir tavrı vardır.

Kişilik Bozukluğu Nedir?
Kişilik bozukluğu olan hastaların davranış sebepleri çevresel ya da kalıtsal kökenli olarak ortaya çıkabilir. Modern tıpta kişilik bozukluğunun tanımlanmış çok fazla türü bulunmaktadır. Toplum genelinde görülme oranı %6 ila %10 aralarında değişmektedir. Kişilik bozukluğu yaşayan insanlar kendi kendilerine tedavi görmeyi kabul etmemektedirler. Bu kişiler günlü yaşamlarında olayları farklı algılayıp kendi algıladıkları gibi de yorumlamaya oldukça meyillidir ve asıl önemli sorun bunun farkında olmamalarıdır. Bu hastaların etrafında bulunan yakınlara oldukça büyük görev düşmektedir. Böyle bir kişilik sorunu yaşayan hastalarda iş hayatında, aile yaşantılarında, okul hayatında oldukça başarısız olacaklardır. İlişkilere bakış şekilleri farklıdır. Bu tür kişilerin çocukluklarında bazı travmalar göze çarpar. Yetişkinlik dönemlerinde de gün yüzüne çıkar. Bazı durumlarda kendi kendine iyileşme gösterebilir fakat bu olasılık nadirdir. Psikoterapik bir yol haricinde iyileşme olasılığı düşmektedir. Kişilik bozukluğunun birçok nedeni bulunmaktadır. Her kişilik bozukluğu birbiri ile bağıntılıdır fakat teşhis etmekte kolaylık sağlanması açısından gruplandırılmıştır.

Kişilik Bozukluğunun Belirtileri
Kişilik bozukluğu yaşayan hastaların kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bunun nedeni her kişinin farklı bir karaktere sahip olmasından kaynaklıdır. Kişilik bozuklukları insanların sosyal yaşamda dışlanmalarını, ortamlara uyumsuzluk sorununu yaratmaktadır. Kişilik bozukluğu 3 kategoriye ayrılmaktadır.


1 -) Paranoid Şizopital ve Şizoid Temelli Kişilik Bozukluğu: Kişinin iletişim bozuklukları yaşaması ilk belirtiler arasındadır. Çok şüpheci bir tavrı vardır. Her olaya karşı şüphe ile yaklaşır ve güvenemez. Bu şüphecilik devamında güven sorununu da getirmektedir. Diğer bir belirti de içe kapanık olma durumudur. Kişi çevre ile iletişim kurmaktan kaçar. Sohbetlere dahil olmaz ve kendi köşesinde kendi halinde takılır. Bu tür kişiler ile iletişim kurulması zordur. Sorunlarını paylaşmaktan çekinirler. İçlerini en yakınında ki insanlara bile dökemezler.

2 -) Borderline, Antisosyal, Histrionik ve Narsist Temelli Kişilik Bozukluğu: Bu grup kişilik bozukluğu hastalarında kendini beğenme ve diğer kişilerden daha üstün görme duygusu ön plandadır. Bu kişiler kendilerinin daha değerli ve önemli olduğunu düşünür. Kişi bazen kendini en iyi ve en doğru kişi olarak görebilirken bir anda bu durum tam tersine dönerek duygusal değişimler yaşayabilir. Kendini sürekli başkalarından üstün gördüğü için dikkatler üzerinde olsun ister. Herkesin onunla ilgilenmesini önemser. Aşırı duygusaldır ve çevresinde ki insanlardan takdir bekler. İnsanların haklarını önemsemezler. Hep kendi çıkarlarını gözetirler.

3 -) Bağımlı, Çekingen, Obsesif Kompülsif Temelli Kişilik Bozukluğu: Bu grupta ki hastalar başkalarına gereğinden fazla ihtiyaç duyar. Onlar olmadan bir iş yapmaktan çekinirler. Halk arasında bunu başkasına bel bağlama deyimi ile anlatırlar. Bu türden kişilik bozukluğu yaşayan hastalar sürekli dışarıdan bir destek ve yardım beklerler. Kendi başlarına bir şey yapamayacaklarını düşünerek özgüven kaybı yaşarlar. Hayır kelimesini kullanmakta zorlanırlar. Karar verirken oldukça zorlanırlar. Eleştirilmekten hiç haz almazlar. Eleştirilere karşı aşırı tepki gösterirler. Kendilerini her konuda yetersiz hissederler. İlk grupta ki kişilik bozukluğunun aksine bu grupta ki kişilerde öz güven eksikliği öne çıkar. Sürekli olarak yanlış davranışlar sergilerler ve bu durumdan da kendilerini alıkoyamazlar.

Kişilik Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?
Kişilik bozukluğu gündelik yaşamı zorlaştıran bozulmuş davranış ve düşünceler silsilesidir. Kişilik bozukluğu bireyler toplum içinde sorun yaratan ya da uyum sağlayamayan bireylerden oluşur. Kişiler arasında ki ilişkileri çıkmaza sokar. Her toplum içinde sorun yaşayan birey kişilik problemi yaşıyor değil elbette ki. Bu durumlar aşırılık göstermesi gerekir. Normal kişiler ile tutum ve davranışları çok farklı boyutta seyreder. Kişilik bozukluğu kişileri normal bir problemi çok büyük raddelere getirebilir ve bu olayı o kadar büyütür ki öfke nöbetleri yaşar. Sosyal ortamlarda kendilerini sürekli huzursuz hissederler ve bu ortamlardan hızlı şekilde ayrılarak yalnızlığı tercih ederler. Kişilik bozukluğu olan hastaların anlaşılmasında belli başlı davranışlar söz konusudur. Ortada olan hiçbir problem için kendilerini suçlu görmezler. Hiçbir sorunda sorumluluk yüklenmezler. 20 yaşlarında başlar genel olarak. Bu hastalıklar genetik kökenli de olabilir.

Kişilik Bozukluğu Türleri
Kişilik bozuklukları belli çeşitlere ayrılmıştır. Bunun nedeni uzmanlar tarafından teşhis koyulurken daha kolay olması amacıyla yapılmıştır. Bu kişilik bozukluğu türleri birbirleri ile ilişkilidir fakat bazı noktalarda ayrım yaşanır. Bu da tanı ve tedavi de etkili olması için kategorilendirilmiştir.

Depresif Kişilik Bozuklukları: Bu türde kişilik bozukluğu yaşayan hastalar sürekli olarak kaygılıdır. Melankolik bir tutum yaşarlar. Karamsardırlar, hiçbir olaya iyi bakış ile yaklaşmazlar. Özgüven sorunu yaşanır, kendilerine sürekli olarak acılar. Psikoterapi yöntemi ile tedavi edilmesi mümkündür.

Paranoid Kişilik Bozuklukları: Hasta, paranoyak bir tutum sergilemektedir. İnsanlardan sürekli kötü davranışlar göreceğini düşünür. Yakın arkadaşları yoktur ve sır paylaşmaktan korkarlar.

Pasif-Agresif Kişilik Bozuklukları: Kişilik bozukluklarından en tehlikeli olanıdır. Fark edilmesi de oldukça güçtür. Bu grupta olan hastalar açıkça değil ama kolayca da anlaşılamayacak şekilde işleri baltalamaya çalışırlar. Ertelemek isterler ve özgüvensiz davranışlar sergilerler. Öfkelerini bu şekillerde dile vururlar.

Saplantılı Kişilik Bozuklukları: Obsesif kişilik bozukluğu da denilmektedir. Bu grup kişiler kendilerini aşırı mükemmel görürler ve mükemmeliyetçi tutum sergilerler. Dediğim dedik tutumları da vardır. Gereksiz detaylara takılırlar ve bu sorunun içinde boğulurlar.

Narsistik Kişilik Bozuklukları: Bu kişiler kendilerini çok beğenirler ve özel görürler.

Kişilik Bozukluğu Testi Nasıl Yapılır?
Kişilik bozukluğu bu sorunu yaşayan hastalar tarafından fark edilmez. Bu pek görülen bir durum değildir. Etrafında ki insanlar tarafından davranış bozukluğu görüldüğü için tavsiyelerde bulunulabilir. Kişilik bozukluğu sorunu için psikiyatri uzmanına danışmak gerekmektedir. Psikiyatri uzmanı bu kişiler ile konuşarak belli sorular yönetirler. O sırada kişinin el ve ayak hareketlerinden sorulara karşı verdiği cevaplara göre kişiyi analiz eder. Test etme yöntemi soyuttur.

Kişilik Bozukluğu Tedavisi Ne Kadar Sürer?
Kişilik bozukluğu tedavileri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Her kişinin davranışı, hayata bakışı, duyguları ve düşünceleri farklıdır. Her insanın hayatta yaşadığı ve gördüğü şeylerde haliyle farklılık gösterir. Hayatında geçirdiği bir sorun nedeni ile ilerleyen zamanlarda bu sorunlar oluşmuş olabilir. Bu nedenle doktorunuz tedavi sürecini sizleri kontrol ettikten sonra anlayacaktır. Sizinle sohbet ederken sizin tutum ve tavırlarınızı analiz edecektir. Fakat genel olarak kişilik bozukluğu tedaviler 4 ila 6 yıl arasında devam eder. Bu tedavilerin bir kısmı iyileşme gösterir.

Kişilik Bozukluğu Tedavisi
Kişilik bozukluğu tedavisi için bir uzmandan yardım alma oranı oldukça düşüktür. Bunun nedeni genel olarak hastanın hastalığının farkında olmayışından kaynaklanmaktadır. Bir diğer konu ise hastaların psikolojik rahatsızlığın kötü bir şey olduğuna inanmaları ve bundan çekinmelerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle ülkemizde psikolojik bozuklukların normal bir hastalık olduğu bilinci hala oturabilmiş değil. Kişilik bozukluğu tedavileri genel olarak 4 sene kadar sürmektedir. Tüm vakalar kesin olarak tedavi edilmemiş olsa da büyük bir yol kat etmiş olur. Tedavi süreçleri terapi ve ilaç ağırlıklı ilerler. Terapiler bireysel, terapi grubu şeklinde ve ailenin de katılımı ile çeşitli şekillerde olmaktadır. Kişilik bozukluklarında hastanın tedavi için de istekli olması oldukça önemlidir. Hastanın beyinsel ve duygusal olarak hazır olduğu tedavi daha çabuk ve olumlu sonuçlar doğurur. Terapiler dışında hastalarda sık sık ortaya çıkabilecek duygusal davranışlar, depresyonlar, yoğun sinir dönemleri yaşanabilir. Bunların önlenebilmesi için de ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bu kullanılan ilaçlar duyguların düzenlenmesini sağlar, bireyin topluma kazanılmasında önemli rol oynar.

PAYLAŞ
İlgili Konular

Cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan aylık 200$ 'a kadar bedava bitcoin kazanabileceğinizi biliyor muydunuz?

::::::::::

TIKLA VE KAZANMAYA BAŞLA

::::::::::

z11