Belirtileri.com
Göz Tansiyonu Belirtileri

Göz Tansiyonu Belirtileri

Göz tansiyonu gözün içindeki sıvının içindeki sıvı basıncının etkisinin artmasıyla oluşan bir hastalıktır. Gözün içerisindeki sıvının içerisindeki sıvının basıncı gün içerisinde de değişebilmektedir fakat burada bahsedilen basıncın yükselmesi günlük hayatta olan değişimden farklıdır ve devamlı olursa  hayati tehlike oluşturabilecek boyuttadır.  Kalp rahatsızlığı olan hastalarda da göz tansiyonu görülme olasılığı yüksektir.

Göz sıvısı basıncının değişmesinin temel nedenleri arasında ise göze toz kaçması yüzünden kaynaklanan iltihaplanmalar, bazı göz anatomisi problemleri , genetik  olarak geçen göz problemleri olabilmektedir. Bunların yanı sıra bazı ilaçların yan etkileri de göz tansiyonu problemlerine sebep olabilmektedir.

Glukom ise göz tansiyonunun tıp dilindeki diğer adıdır ve gerekli tedavi uygulanmadığı takdirde göz tansiyonu körlüğe de zemin hazırlayabilir.  Gözün içerisinde üretilen sıvı atılamadığı takdirde gözdeki sıvı basıncı artmaktadır. Bu da göz tansiyonun temel  nedeni olmaktadır.


Normal göz tansiyonu değeri  21 mm Hg den düşük olmalıdır. Dolayısıyla bu değerden yüksek olan basınç göz tansiyonu içi tehlike oluşturmaktadır. Göz sıvısı basıncının normal değeri farklı insan topluluklarına göre farklılık göstermektedir.

Göz sıvısı basıncı yaş ilerledikçe artabilen bir basınçtır ve yaş ilerledikçe bazı diğer hastalıklarda olduğu gibi göz tansiyonuna yakalanma riski de artmaya başar.

Göz sıvısı basıncı tonometreyle ölçülmektedir ve bu ölçümlerde ikiden fazla açı kullanılmaktadır.  Bu hastalıkta optik sinirler normal olarak tespit edilmektedir. Görme açılarını kullanarak yapılan test tıpta goniskopi olarak bilinmektedir.

Göz Tansiyonu Belirtileri
Göz tansiyonu genellikle ilk basamaklarda belirti vermeyen bir hastalıktır. Sonraki basamaklarda kendini ağrı ve görme bozukluklarıyla etmeye başlamaktadır. Son aşamalarında ise görme kayıpları yaşanılan bir hastalıktır. Görme bozukluklara miyobun benzer şekilde yakını görüp, uzağı zor görmekle başlamaktadır. Fakat görme açısı zaman içerisinde daralmaya başlar ve kalıcı körlük oluşturabilmektedir.

Göz tansiyonu hastalarında göz sıvısı basıncının artmaya başlaması ve ağrılarında bu yönde şiddetlendiği görülmüştür.

Göz Tansiyonu Neden Oluşur?
Göz tansiyonun içerisindeki sıvı gözün beslenmesini ve gözün nemli kalmasını sağlayan sıvıdır. Göz sıvısı devamlı olarak değişim halindedir ve gözden zamanla ulaştırılmaktadır. Göz sıvısının değişiminin zaman zaman yapılamaması ise göz basıncında değişimlere dolayısıyla da göz tansiyonun oluşumuna sebebiyet vermektedir.

Göz içindeki sıvının basıncı haricinde, gözdeki  sinir sisteminin dahilinde olan damar sistemi ise  göz tansiyonu yaratabilir. Buradaki neden ise damarlarda olan bazı tıkanıklık problemleridir.

Göz Tansiyonu Kaç  Değerleri Arasında Olmalıdır?
Göz tansiyonunun normal değerleri  ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Hatta yaşanılan şehir de bu göz sıvısının basıncını önemli ölçüde etkileyen faktörler arasındadır. Ortalama olarak göz basıncı değerleri  6 ila 21 cm Hg arasında olmaktadır. Gün içinde fazla yaşanılan göz sıvısı basıncı değişimleri tehlikeli olmaktadır. Bu değişim 5 mmHgnin altında olmalıdır.

Bilinmese gereken bir değer ise normal göz sıvısı basıncına sahip olan hastalar da göz tansiyonuna sahip olabilmektedirler.

Göz Tansiyonu Nasıl Ölçülür?
Tonometre cihazı göz tansiyonunu saptamak için kullanılır ve tonometrelerin  birçok farklı ölçüm cihazı bulunmaktadır; bu durum yapılması gereken ölçümün ne olduğunu da bağlıdır.

Gözü uyuşturan damlalar ölçüm yapılmadan önce kullanılan damlalardır.

Gözle direkt olarak etkileşimi olmayan tonometre cihazları vardır ve bu cihazlarda hava basıncı kullanılmaktadır. Diğer bir uygumla ise ölçümden önce özel bir boyanın kullanılmasıdır.

Göz Tansiyonu Ölçüm Cihazları Çeşitleri (Tonometre Çeşitleri)

Dijital Tonometriler göz tansiyonu hakkında genel olarak bilgi sahibi olmak için kullanılan araçlardır. Eller kullanılarak uygulanan bir yöntemdir ve göz sıvısının yoğunlaştırılması amaçlanılarak yapılmıştır.

Çökertmeli Tonometreler
Özel bir anestezi yönteminin uygulandığı ölçüm cihazlarıdır ve bu ölçüm ayakta yapılmaz. Genellikle çocuklarda kullanılan bir yöntemdir.

Hava Kullanılan Tonometreler
Hastanın korneasını daha düz yapmak için göze doğru hava verilir. Geri dönen hava ise ölçüm cihazlarıyla ölçülür.

Goltmanın Aplanasyon: En küçük değişimleri bile algılayan bir yöntemdir ve havalı tonometrelerle birlikte kullanılırlar.

Göz Tansiyonu Nasıl Düşer ve Kullanılabilecek Bitkisel Yöntemler?
Göz tansiyonunun artmasında alkol kullanımının fazla olaması ve sigaraya karşı olan bağımlılık göz tansiyonu artıran faktörler arasında yer almaktadır. Bunun nedeni ani yükselişlerin yaşanılma ihtimalinin olabilmesidir.

Diyabet hastalarının göz tansiyonuna dikkat edilmesi de önemli olan bir husustur.

Yüksek tansiyon hastaları da risk altında olan diğer bir gruptur . Yüksek tansiyon ve göz tansiyonu arasında doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır.Ayrıca migren de göz tansiyonunu etkileyen temel sebeplerdendir.

Yukarıda yazılanlardan da yola çıkarak tansiyon hastaları, migren hastaları ve diyabet hastalarının göz tansiyonunu düşürmek için yaşam şekillerine dikkat etmesi önemli bir husustur ve göz tansiyonunu düşürmede de oldukça etkili olmaktadır.

Göz Tansiyonunda Bitkisel Tedavi
Jaborandi:
  Pilo karpin eski devirlerde kullanılan bir ilaç türüdür ve ilaç genellikle göz tansiyonunda kullanılabilecek bir ilaçtır. Bunun nedeni ise yükselen göz tansiyonunu düşürmesinden kaynaklanır.  Bitkisel ilaçlar arasında yer almaktadır.

İmmun Sistemini Destekleyen Besinler:  C vitaminin fazla olduğu meyve ve sebze tüketimi tedaviyi destekleyecek niteliktedir.

Yaban Mersini:  Göz hastalıklarında yaygın olarak kullanılan bir bitki türüdür  ve C vitamini miktarını düzenlemeye yardımcı olmaktadır.

Domates: Göz tansiyonunu normal değerlere çevirmek için kullanılan bir diğer bitki ise domates tüketimini artırmaktır. Domatesi suyunu sıkarak içmek ise daha etkili bir yol olarak görülmektedir.

Göz Tansiyonu Tedavisi
İlaç tedavisi genellikle ilk başvurulan tedavi şeklidir ve ilaçlar genellikle göz damlası şeklinde uygulanmaktadırlar. Göz tansiyonu düşürmede etkili olan damlaların yanı sıra destekleyici olarak yukarıda bahsedilen bitkisel tedavi  yöntemleri uygulanmaktadırlar.

Diğer bir tedavi yöntemi ise ilaç tedavisinin yanıt vermediği yada yetersiz kaldığı durumlarda ise cerrahi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemde korneanın düzleşme siyle başlayan ameliyatlarda amaç gözün içerisindeki fazla sıvıyı almaktır.

Lazer tedavisi ise son yıllarda uygulanmaya başlanılan bir yöntemdir. Dışarıyla teması olan damarlara uygulanan bir yöntemdir ve içerideki fazla sıvının uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. Uygulanan bir yol ise, gözün içerisindeki göz sıvısının üretiminin düzenlenmesidir.

Göz tansiyonu erken teşhis ve erken tedaviye başlanmasıyla düzeltilebilecek bir hastalıktır. Bunun için risk faktörleri olan kişilerin belirtileri görmeleri durumunda doktora gitmeleri önerilmektedir. Birinci basamakta tedavisi başlayan hastaların tedavisi daha mümkündür.

PAYLAŞ
İlgili Konular

z11