Belirtileri.com
Felç Belirtileri

Felç Belirtileri

Felç Belirtileri: Beyindeki kan akışının durması yada hasara uğraması sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve iki şekilde gruplandırılmaktadır; istemik ve hemorajik felç olarak. Genel olarak yüzde 90 a yaklaşık felcin çoğu istemiktir ve kalan kısmı Hemorajik felçtir.

İstemik felçte yoğunlukla kalp damarlarından gelen pıhtılaşmaları ve plakların beyin damarlarını tıkaması sonucu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla tıkanmalar beyni etkiler ve kan akışı durur. Dolayısıyla beslenmeyen hücreler ölmeye başlarlar. Genellikle yaklaşık olarak beş dakika sonra buradaki ölme artmaya başlar ve geri dönüşümü olmayan bir olaydır.

Hemorajik olan felç ise beyin kanaması olarak bilinen bir durumdur ve damarların hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir durum olmaktadır. Bu bölgede kanama durmaz ve geri dönüşün mümkün olmadığı bir durum olmaktadır.


Beyinde bir çok bölgeyi direkt olarak etkileyebilecek bir durumdur ve görüldüğü yerlerde birçok soruna yol açmaktadır. Örneğin motor nöronlarını etkileyen bir felcin sonucu olarak hareket bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Ya da diğer duyuları etkileyen alanlarda görme, duyma sorunları ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca idrar kaçırma, yüzde fizyolojik bozuklukların görülmesi gibi sorunlarda sıkça görülen durumlar olmaktadır. Beyin kanamasında çok fazla ağrı ve ağır geçen bir süreç görülmektedir.

Ayrıca felcin oluşumunu tetikleyebilecek olan birçok durdum bulunmaktadır ve bunlardan biri de yüksek tansiyon olmaktadır. Felç hastalarının yarısının nedeni yüksek tansiyon olmaktadır. Ayrıca yüksek şeker hastalarında, fiziksel olarak fazla zorlanma , fazla sigara kullanma, sıcağa karşı hassas olan kişilerin güneş altında fazla kalması da felci tetikleyen diğer nedenler olarak bilinmektedir. Aynı zamanda kişinin psikolojik sorunlarının olması da felci tetikleyebilecek nitelikte olmaktadır. Özellikle sigaranın felcin üzerinde oldukça fazla

etkisinin olduğu bilinmektedir.  Bunun nedeni ise kan akışını kötü yönde etkilemesidir.

Felcin Belirtileri
Felç genellikle oluştuktan sonra kendini belli eden bir hastalıktır.  Genel olarak sadece vücudun belli bir kısmının yada birkaç kısmının ağır olarak etkilendiği bir hastalıktır. Yüzde, eller ve kollarda görülen fizyolojik bozukluklar, baş dönmesi, görmede problemler olması, duyma yada konuşma kaybı görülen en yaygın belirtiler olmaktadır.

Ayrıca beyin sağ ve sol olmak üzere iki ayrı loptan oluşmaktadır. Dolayısıyla insan vücudu ve beynin etkilendiği kısım ters olarak etkileşim içindedir. Vücudun  sağ tarafında olan bir problem sol; sağ tarafında olan bir problem sol tarafı etkilemektedir. Bu ise beynin neden sadece bir kısmının etkilenebileceğini açıklamaktadır.  Kişilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve felci nasıl anlayabileceğini öğrenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla teşhis ve tedavi daha kolay olabilmektedir.  Aşağıda  felcin ilk olarak anlaşılmasını sağlayan temel belirtiler sıralanmıştır;

Bilinç kayıpların yaşanması ve kişi de hafıza kaybının da görülmüş olması

Hissetme duyularının gitgide azalması ve uyuşmaların artmaya başlaması

Hareket yeteneğinin kısıtlanması

Duyma, konuşma ve görme bozukluklarının yaşanması

Baş ağrısı şikayetlerinin artmaya başlaması

Felcin Çeşitleri ve Nedenleri
Felcin en genel olarak , halk arasında bilinen nedeni beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu beynin tahrip olması ve kalıcı hasarların oluşmasıdır. Dolayısıyla, beyin kanda olan oksijen ve yeterli miktarda besini alamadığı için beyin gereken fonksiyonları karşılayamaz duruma gelir ve ölüme kadar giden sonuçlar oluşabilmektedir. Felç yukarıda da bahsettiğimiz gibi genellikle iki grup şeklinde ortaya çıkar; istemik olarak ortaya çıkanlar arter ve Hemorajik olarak ortaya çıkanlar kan damarında problem olması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Aşağıda bu iki türün oluşma nedenleri daha ayrıntılı bir şekilde verilmiştir;

İstemik Felç
Genellikle en yaygın olarak gözlemlenen felç türüdür ve kan damarlarının pıhtılaşma sonucunda kesintiye uğramasıyla oluşmaktadır. Dolayısıyla oksijen ve besin alamayan beyin kişide felç oluşmuna neden olmaktadır. Ayrıca bu durumda arter damarları hasar görür ve bu damarlar daralmaya başlar. Plak oluşumu ise genellikle alınana fazla yağdan kaynaklanan bir durum olmaktadır. Yağların birikmesinin ise kolesterolün fazla miktarda alınması olabilmektedir.

Kişinin kaç yaşında olduğu bu felç üzerinde oldukça etkili olan bir durumdur ve kişinin sigara ve alkolü fazla miktarda tüketmesi, tansiyon hastası olan kişiler, şeker hastalığı olan kişiler, fazla kilo problemi olan kişilerde felç oluşma riski oldukça fazla olabilmektedir.

Hemorajik Felç
İstemik felce göre görülme olasılığı oldukça yüksek olmaktadır ve beyin kanamasıyla da tanınan bir felç türü olmaktadır. Daha tehlikeli olan durumlar mevcuttur çünkü genellikle beyindeki damarların patlamasıyla beyin kanamalarının oluşumu görülmektedir. Bu kanamaların ilerlemesi ise hayati tehlike taşıyabilecek boyutta olmaktadır.  Kan basıncının fazla olmasının getirdiği kan damarlarının zorlanması ve hasar görmesi sonucu Hemorajik felç oluşabilmektedir.

Genellikle fazla alkol ve sigara kullanımı, kilo probleminin olması, hareketsiz yaşam ve psikolojik problemler hemorajik felci tetiklemektedir.

Kan damarlarının yırtılması da hemorajik felcin oluşmasına neden olabilmektedir.

Hemorajik felç daha nadir olarak görülen bir felç türü olmaktadır.

Geçici Felç Ne Kadar Sürer?
Kısmi felç olarak da bilinen bir durumdur ve aslında çabuk atlatılan bir süreç değildir. Genellikle uzun süreçli tedavi sonucu ; sonuç alınamayabilen ve sadece belli derecede iyileşmenin olduğu bir durumdur. Bağımlılık ve kötü bir yaşam düzeninin sonucu olarak oluşabilecek bir durumdur. Genellikle rehabilitasyon, nörolojik ve beyin cerrahı desteği isteyen durumlar olmaktadır. Damarların tıkanıklık problemi ise bu konuda uzmanlar tarafından giderilmeye çalışılmaktadır. Beyin için egzersiz çalışmaları uygulanmaktadır ve burada en önemli rolü rehabilitasyon uzmanları üstlenmektedir. Dolayısıyla bu konuda gerçekten uzman olan bir kişiyle çalışılması gerekmektedir.

Felcin İyileşme Süreci
Tedavi sürecinden cevap alınıp alınamamasına bağlıdır ve beynin hem rehabilite edilip hem de ilaç tedavisinin uygulanması gerekmektedir. Kişinin umudunu kaybetmeyip verilen sürece uyması gerekmektedir. Dolayısıyla moralin yüksek olması oldukça önem taşımaktadır. Kişinin yaşı da tedavi sürecinde oldukça önemli olmaktadır ve bunun nedeni hücre yaşının genç olmasıyla doğru orantılıdır. Ayrıca hücrelerin sağlıklı olması da tedaviyi desteklemektedir.

Felcin Tedavi Yöntemleri
Felcin tedavisinde en etkili olarak yürütülen yöntem rehabilitasyon süreci olmaktadır dolayısıyla bu grupta beyin cerrahı, nöroloji uzmanı , fizyoterapi uzmanları, psikologlar ve medikalciler büyük öneme sahip olmaktadır. Tedavi ise rehabilitasyon merkezlerinde yapılmaktadır.

Beyindeki kan damarlarının tıkanıklığı sonucunda oluşan duyu problemi yada diğer problemler çözülmeye çalışılmaktadır ve beyin eski fonksiyonlarına geri getirtilmeye çalışılmaktadır. Hastanın durumu öncelikle stabilize hale getirilmeye çalışılır, daha sonra ise tedavinin ileri ki aşamalarına geçilmektedir. Hastanın hücrelerinin (yaşının) genç olması ve hasarsız olması da tedavi sürecini destekleyecek nitelikte olmaktadır. Ayrıca kişinin psikolojik desteği de çevresi tarafından desteklenmeli , gerektiği durumlarda psikolojik danışmanlık alınmalıdır.

Daha sonra ise tedavinin tıbbi olan yönü geliştirilmelidir. Dolayısıyla eklem problemler (sertleşmeler), diğer damarlarda yaşanılabilecek olan problemlerde tedavi edilmesi gereken durumlar olmaktadır. Bu durumda da fiziksel olarak tedavi büyük önem taşımaktadır.

Hastalığın tedavi süreci ise 3 ay ile 12 ayı kapsayan bir süreç içerisinde yer almaktadır. En çok başarı ise bacaklarda kaydedilmektedir. Kollarda ise başarılı olma durumu , %50 den fazla olmaktadır.

Felç tam olarak tedavi edilemezse bile etkileri azaltılabilecek bir hastalıktır ve kişinin bu konuda bilgili olması önemli olmaktadır.

PAYLAŞ
İlgili Konular

z11