Belirtileri.com
Disleksi Belirtileri

Disleksi Belirtileri

Disleksi Belirtileri: İnsanlar gelişim evrelerine göre konuşmaya ve okul dönemlerinde de okuma ve yazmaya başlarlar. Yazılı metinlerin okunması ya da telaffuz edilmesinde Disleksi sorunu ortaya çıkar. Çıkartılan kelimeler ve okuma doğru değil ise bu durum disleksi olarak tanımlanır. Disleksi dediğimiz sorun çocukluk döneminden itibaren süre gelir. Okuma ve yazma sürecinde çocuğun yanlış öğrenmesi bu durumu ortaya çıkartır. Çocukların okuma yazma çağına gelene kadar disleksi sorunu olup olmadığına dair tanı koyulamaz. Disleksi sorunu yaşayan kişilerde belli belirtiler gözlemlenir. Bunlar alfabedeki harflerin hatırlanması sorunu, okunuşu benzeyen kelimelerin karıştırılması, hafıza zayıflığı, aileden gelen disleksi sorunları ve harf oyunları gibi aktivitelerde yavaş geri dönüşler yapma. İlkokul çağında disleksi sorunu yaşayan çocuklar okuldan uzaklaşmaya başlar, kelime ve harf öğrenmesinde güçlük çekerler, kelimeleri hecelemekte de güçlük çektikleri görülecektir. Ses bilgisi gibi dil konularında zayıflık söz konusudur. Ortaokul çağında ki çocuklarda bu tür belirtiler kendisini göstermeye devam edecektir. Disleksi zeka geriliğinden meydana gelen bir sorun değildir.

Disleksi Nedir?
Diğer bir adı ile disleksi okuma bozukluğu ya da okuma sorunu olarak da adlandırılır. Kelimeleri okumakta zorlanma, okuma yaparken kelimeleri atlama, heceleri karıştırma, çok fazla duraksayarak okuma gibi sorunlara neden olmaktadır. Çocuklar yazma konusunda da zorluk çekmektedirler. Yazmak istedikleri harfleri doğru yazamama, tersten yazma, harf ve rakamları karıştırma ya da birbirine benzeyen semboller arasında ki farkı anlayamama gibi sorunlar kendini gösterecektir. Bu kişilerde öğrenme güçlüğü de kendisini göstermektedir. Verilen emir ve komutları takip edemez. Bu da öğrenme güçlüğü yaşamasına neden olur.

Anlama zorluğu çektikleri de sık görülür. Anlama bozuklukları daha çok dikkatsizlik kaynaklı oluşan bir sorundur. Disliksi sorunu yaşayan çocuklarda dikkat toplama ya da uzun süre bir şeye dikkatin vermede zorluk yaşadığı görülür. Dikkat bozukluğu ile disleksinin aynı anda görülmesi de olasıdır. Bu da anlama problemlerini doğurur. Resim, müzik ya da matematik gibi özel bir uğraş gerektirecek derslerde daha başarılı olabilecekleri gibi yaşıtlarından çok daha başarılı olabilirler. Disleksi sorunu yaşayan çocuklar özel yeteneğe sahiptirler. Okuma bozuklukları zeka geriliğine bağlı ya da zeka ile alakalı bir problem değildir. Disleksi sorunu beynin sol lobunu kullanırken zorlanıldığı için oluşur. Biraz uğraş sarf edilmesi gerekir.


Disleksi Belirtileri
Disleksi sorunu yaşayan bireyler de genellikle anlama, okuma ve yazma konusunda bazı sorunlar yaşanır. Zeka geriliği ile alakalı olan bir durum söz konusu değildir. Okuma ve yazmayı öğrenmekte çocuk güçlük çeker. Okuma hızı yaşıtlarına göre daha yavaş gerçekleşir. Kelimeleri yazarken harfleri atlayabilir ya da yanlış yazabilir. Harfleri ters yazma ya da sayılar ile benzeyen harfleri karıştırma gibi bozuk yazma sorunları oluşabilir. Okurken zorlanma, yazarken zorlanma, harfleri birbirleri ile karıştırma, rakamları birbiri ile karıştırma, okuduğunu zor anlamanın yanında anlatmakta da zorlanma söz konusudur.

Disleksi Nasıl Anlaşılır?
Kelime kullanımlarında yaşanılan sorunlara bağlı olarak çocukluk döneminden itibaren okuma, yazma ve anlamada yaşanan sorunlardır. Nörolojik temeli olan bir sorundur. Beynin sol kısmında dil kullanımını tetikleyen bir bölüm mevcuttur ve bu bölge yeteri kadar işlev görmediği için okuma, yazma ve konuşma da kişi zorlanır. Dislektik olan kişilerin beyinleri bilgileri farklı şekillerde yorumlamakta. Disleksi sorunu yaşayan çocuklar kendi yaş grubuna göre daha meraklı bir yapıya sahiptir. Çok farklı yorumlamalar yaparak farklı boyutlarda değerlendirmeler yaparlar. Kelime olarak değil resimler halinde düşünürler. Görsel zekaları daha gelişkindir.

Disleksi Eğitimi Nasıl Olur?
Disleksi hastalarında psikolog, psikiyatri ya da psikolojik danışmanlar yardımı ile belirli testler yapılır. Yapılan bu testlerde kişinin disleksi seviyesi tanımlanır ve ona göre bir yöntem uygulanır. Bir konuyu anlamakta en kolay yöntem tespit edilerek bu şekilde bir eğitim verilir. Bireysel olarak tedavi şekli ve eğitim şekli uygulanır. Özel eğitim almaları gerekebilir. Bunun dışında okuma ve yazmada kötü oldukları kadar resim yapa, müzik yetenekleri oldukça gelişmiştir. Bu yeteneklerini kullanarak öğrenmeyi hızlandırabiliriz.

Disleksi Olan Ünlüler
Disleksi sorunu yaşayan birçok ünlü vardır. Bu ünlülerin arasında bazı bilim adamları yer almaktadır. Birkaç bilim adamının da bu yaşadıkları sorun ile ilgili söyledi bazı sözler vardır. Örneğin; Thomas Edison “Öğretmenim benim sersemin teki olduğumu söylüyor babam da aptal olduğumu düşünmekte. Ben ise budala olduğumu düşünüyorum”. Albert Einstein “ Öğretmenim aklımın yavaş işlediği, ölünceye kadar aptal bir rüya peşinden gideceğimi söylüyor”.  Winston Churchill “ Okul zamanlarında hayal kırıklığı yaşamış ve cesareti kırılmış hissediyordum. Sözleri ile disleksi sorunlarını anlatmaya çalışmışlardır. Bunların dışında Mozart, Leonardo da Vinci, Henry Ford gibi ünlülerde bulunmaktadır.

Disleksi Testi Nasıl Yapılır?
Disleksi sorunu yaşayan kişilerin bazı testler yapılmaktadır. Bunun için öncelikle kişinin disleksi sorunu yaşayıp yaşamadığı tespit edilir. Zaten bu test tanı koymak amacı ile yapılmamaktadır. Disleksi hastalığının bazı belirtileri görülüyor ise bu şüphe ile bir uzman doktora başvurabilirsiniz. Disleksi testi çocukluk çağında 5 – 17 yaş aralığında yapılırken yetişkin bireylerde 18 yaşının üstünde ki kişilere yapılmak üzere iki şekilde ayrılır. Disleksi testi 8 bölümden oluşmaktadır. Bu 8 bölüm içerisinde toplamda 44 adet soru bulunmaktadır. Aşağı yukarı 15 dakikalık bir testtir. Disleksi zeka fazlalığı olan çocuklarda da görülmesi mümkündür. Bu zeka ile bağdaştırılacak bir sorun değildir.

Disleksi için özel eğitim, tedavi ve tanı yöntemleri geliştirilmiştir. Özel eğitim yöntemleri bu sorunu yaşayan kişilerde başarılı bir akademik hayat sağlayabilir. Disleksi testlerinde kişiye özel bir kan testi ya da bir makinaya bağlama gibi yöntemler uygulanmaz. Uzman bir kişinin soracağı sorular ile verilen cevaplara göre bu sorun tespit edilir. Bu sorunun olduğu kanısına varılır ise kişi tedavi edilerek başarılı bir yaşam elde eder.

Yetişkinlerde Disleksi
Disleksi hastalığı çocukluk itibari ile süregelmektedir. Yetişkinlik döneminde oluşan bir durum değildir. Eğer ki çocukluk döneminde bu hastalık tedavi edilmezse yetişkinlik döneminde bu sorun kendisini göstermeye devam eder. Yetişkinlerde de belirli belirtileri bulunur. Sağ ve sol gibi yön ayrımları yapmakta zorlanırlar. Yetişkinlerde okumalarda sık olarak kelimeleri atlayarak giderler. Anlama zorluğu çektikleri için bazen bir kitapta anlamadan diğer bölümlere geçtikleri sık görülür. Okunan kitabı yarıda bırakma, özellikle bir yazı ya da kitap okurken okudukları yeri şaşırdıkları ve okumalarda vurgulama hatası yaptıkları da sık görülür. Yazı yazarken de kötü bir yazı stiline sahiptirler.

Disleksi Tedavisi
Disleksi için farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Wisc-R testi dediğimiz yöntem uygulanır. Bu testler psikiyatri ya da psikolog gibi uzmanlar tarafından gözlemlenerek tanı koyulur. Disleksi için özel eğitim veren kurumlardan yardım alınabilir. Kişiye özel geliştirilecek bireysel eğitim programı uygulanmaktadır. Uygulanacak olan tedavinin süreci kişinin vereceği karşı dönüşe göre belirlenir. Her bireyin öğrenme şekli ve öğrenme zamanı farklıdır. Bu nedenle bu kesin bir süre belirtmez.

PAYLAŞ
İlgili Konular

z11