Belirtileri.com
Böbrek Kanseri Belirtileri

Böbrek Kanseri Belirtileri

30 Ağustos 2017

Böbrek Kanseri Nedir ?
Böbrekler, vücutta kanı süzen hayati organlar olarak bilinirler. Mideden ince ve kalın bağırsağa gelen atıklar, böbrek vasıtasıyla süzülür. Yararlı mineraller ve vitaminler ayrıştırıldıktan sonra, arda kalan posa vücuttan uzaklaştırılır. Herhangi bir nedenden ötürü böbrekte meydana gelen kötü huylu oluşumlara, böbrek kanseri adı verilir.

Böbrek kanseri, bir çok kanser hastalığında olduğu gibi neden ortaya çıktığı saptanamayan kanser türleri arasında yer alırlar. Genellikle böbrekte kitleye bağlı olarak kanser gelişimi söz konusudur. Bununla beraber, herhangi bir tanı yöntemi olmadığından ötürü genellikle çok geç fark edilirler.

Böbrek kanseri belirtileri, çoğu kanser türünde olduğu gibi ilk ve orta evrelerde herhangi bir belirtiye neden olmazlar. Bu durum da hastalığın ölümcül olma riskini arttırır. Bazen böbrek kanseri olan hastalar, başka bir hastalıktan ötürü hastaneye başvururlar. Bu durumda şans eseri olarak böbrek kanseri tespit edilebilir.  Böbrek kanserinin erken evrelerde teşhis edilmesi, her kanser türünde olduğu gibi tedavi imkanlarını arttırmakta, kişiyi hayatta tutmaya yönelik önlemler almaya müsaade etmektedir.


Böbrek kanserinin bilinen 4 evresi mevcuttur. Bu evrelerden ilk 3’ü, tanı koyulduğu takdirde erken evre olarak adlandırılır. Bu evrelerde teşhis edilen böbrek kanserlerinin bir çoğu kesin olarak tedavi edilebilmektedir. Fakat 4. evreye sıçrayan böbrek kanseri, son derece ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir.

Böbrek Kanseri Belirtileri
Böbrek kanseri, 4. evreye kadar herhangi bir belirti ortaya koymaz. Fakat böbrek kanserine yakalanmış kişilerin yüzde 20’sinde kist oluşumu meydana geldiğinden ötürü, böbrek üzerinde ele gelen kitle vasıtasıyla ortaya çıkabilir. 4. evredeki böbrek kanserlerindeki belirtilerde genellikle böbrek kanseri doğrudan teşhis edilebilir. 4. evreyi yaşayan böbrek kanseri hastaları, kanlı idrar yada dışkı, inmeyen ateş, mide bulantısı, böbreklerde sancılanma veya ağrı gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu belirtilerin her biri, herhangi bir böbrek hastalığının habercisi olabilmektedir. Bazen bu durumlar, böbrek kanserinden bağımsız olarak, böbrek taşına ya da böbrek kumuna işaret edebilmektedirler.

Böbrek kanserinde görülen ve klinik olarak bulgularla kanıtlanmış olan belirtiler aşağıda yer almaktadır.

  • Sebebi belirlenemeyen kilo kaybı
  • Halsizlik ve yorgunluk
  • Enerji kaybı
  • Sırtın sol ve sağ kısımlarında yani böbreklerin bulunduğu kısımlarda şiddetli ağrılar meydana gelmesi
  • Dışkılama ve idrar yapımında zorluk çekilmesi
  • Vücudun belirli bölgelerinde ödem oluşması
  • Başka hastalıklara karşı aşırı hassaslık ve bağışıklık sisteminin aşırı derecede zayıflaması

Gibi belirtiler, böbrek kanseri vakalarında çok sık olarak rastlanan belirtilerin başında yer almaktadır.

Daha önce bahsedildiği üzere, böbrek kanseri oluşurken ve belirli bir evreye gelmeden herhangi bir belirti ortaya koymamaktadır. Bu durum hastalığı ölümcül ve tedavisi zor bir duruma sokmaktadır. Bu yüzden böbrek kanserinin erken teşhis edilmesi son derece önemlidir.

Böbrek Kanseri Teşhisi
Böbrek kanserleri kolay bir şekilde tespit edilen bir yapıya sahiptir. Böbrekte yer alan böbrek üstü bezlerinde meydana gelen kötü huylu tümörler zaman içerisinde büyüyüp, böbrek kanserine neden olurlar. Fakat böbrek kanseri kolay bir şekilde tespit edilmesine karşın, ilk başlarda herhangi bir belirti sergilemediğinden riskli hastalıklar grubunda yer alırlar.

Böbrek kanseri teşhisinde izlenen yol, medikal görüntüleme sistemleri vasıtasıyla böbreğin iç yapısının detaylı olarak incelenmesinden oluşur. Bu medikal sistemlerin en sık olarak kullanılanı, bilgisayarlı tomografidir. Bazı hastanelerde uygulanan bir diğer yöntem ise, hastaya sıvı içirilerek tomografi çekimi yapmaktır. Hastanın kanserli dokuları, aldığı sıvı ile birlikte tomografi çekiminde daha net olarak ortaya çıkmaktadır.

Bazı teşhis yöntemleri de, böbrekteki tümörden parça alınması esasına dayanır. Böbrekte yer alan tümörden alınan parça, labaratuvar ortamında detaylı olarak incelenir. Bunun sonucunda da hastanın böbrek kanseri olup olmadığı açığa çıkarılır.

Böbrek Kanseri Evreleri
Böbrek kanseri evreleri, tümörlerin boyutlarına ve vücutta yayılma durumlarına göre değerlendirilir. Böbrek kanserinin evreleri 4 evreden oluşmaktadır. 1. evre, ilk evre olup tümörün henüz 7 cm sınırını aşmadığı dönemdir. 7 cm sınırı böbrek için önemli bir sınırdır. Çünkü yetişkin insanların böbrek içi, yaklaşık 7 cm’dir. Bu evrede tümör böbreğin iç kısmında yer alır ve kişinin sağlığında herhangi bir bozukluk ya da belirti yoktur. 2. evrede ise, tümör 7 cm sınırını yavaş yavaş aşmaya başlar. Bu durumla birlikte kanserli hücreler böbreğin dışına taşmaya başlar. Bu saatten sonra tümörler yavaş yavaş yayılma belirtileri gösterirler. Kişi bu evrede de böbrek kanseri olduğuna dair herhangi bir belirti göremeyebilir. 3. evre yani son evreden önceki evre genellikle çok kritiktir. Bu evrede hastalık böbrek üstü bezlere ve lenf bezlerine yayılır. Bu bölgelerin kritik olarak kabul edilmelerinin sebebi de, buraya yayılan hastalığın vücudun her yerine kolayca yayıla bilmesidir. Genellikle bu evre bazı belirtiler kişide görülebilmektedir. 4. evre ve son evrede hastalık, böbrek üstü bezi ve lenf bezi vasıtasıyla vücudun heryerine yayılmıştır. Hastalığın belirtileri genellikle bu evrede ortaya çıkmaktadır.

Böbrek Kanseri Tedavisi
Böbrek kanseri, her kanser türü gibi tümör bazlı bir kanser türüdür. Bu yüzden tedavi yöntemleri de bu tümörlerin ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. Böbrek kanseri tedavisinde yapılan işlemler, kişinin yaşına, hastalığın hangi evrede olduğuna ve hastanın bağışıklık sisteminin durumuna bağlıdır. Bir çok durumdan ele alınan hasta, eğer elverişli ise ameliyat edilir. Böbreklerde yer alan tümörler vücuttan temizlenmeye çalışılır. Temizlenemeyen kısımlar da radyoterapi ve kemoterapi vasıtasıyla ortadan kaldırılır. Böbrek kanser tedavilerinde genel konsept bu şekilde işlemektedir.

PAYLAŞ
İlgili Konular

z11