Belirtileri.com
Atipik Otizm Belirtileri

Atipik Otizm Belirtileri

Atipik otizm, otizmin tüm özelliklerini taşımayan fakat belli özelliklerini de taşıyan bir hastalık olarak isimlendirilir. Genel olarak bu hastalıkta olan bireyler iletişim becerilerinde bozukluk, aynı tavırları tekrarlama, duygusal yoğunluk, zeka işlevlerinde farklılıklar ya da sorunlar en belirgin özelliklerdendir.

Atipik Otizm Nedir?
Atipik otizm, gelişimsel bozukluk olarak bilinen ve doğuştan süregelen bir hastalıktır. Özellikle çocuklar için kullanılan ve diğer kategorisel özellikleri taşımayan bir hastalık türüdür. Otizm sendromunun bazı özelliklerinin görülmesi bazı özelliklerinin de görülmemesinden kaynaklandığı için bu adı almıştır. Atipik, tam olarak otizmin tanımlaması değildir fakat bazı belirtileri de taşıması ile bilinen bir sendromdur.

Atipik Otizm Belirtileri
Atipik otizm sorunu yaşayan kimselerde dil ve iletişim yeteneklerinde sorunlar, tekrar edici eylemler, duygusal anlamda farklılıklar öncelikli olarak kendisini gösterir. Beslenme sorunları, bebeklik döneminde gülümseme yetisinin görülmemesi, iletişim olarak bilinen ve her bebekte görülen beden dilinin kullanılmaması veyahut anlayamaması, göz temasında zayıflıkların olması ya da temas kuramaması, sosyal yaşamda yakın gördüğü anne-baba-arkadaş-öğretmen gibi aktörler ile ilişki kurmada güçlük çekme oldukça sık gözlemlenen belirtilerdendir.


Atipik Otizm Nedenleri
Otizm sorunu olan bir çocuğa sahip olmanın bir ceza, problem olarak algılanan bir dönemimiz mevcuttu. Fakat artık bu konuda geliştirilen eğitimler, bilinçli anne ve babaların yetişmesi ile bu problemin tedavisine odaklanmaya başlanıldı. Otizm üzerinde geliştirilen çalışmalar sonucunda bu hastalığın anne karnında oluşan bir sorun ile ya da doğum sonrasında, çevresel faktörler, genetik ve yapısallığa bağlı birçok neden ile ortaya çıkabilmektedir.

Atipik Otizm Testi Nasıl Yapılır?
Aile bireylerinin annenin hamilelik döneminde olmak üzere genetik danışmanlık bölümlerine başvurabilirler. Bu danışmanlık bölümleri birçok üniversitenin bünyesinde bulunabilmektedir. Otistik bir kardeşe sahip kimselerde bu oran 50 – 200 kat artış gösterdiğidir. Anne karnında yapılacak bazı testlerin dışında doğum sonrasında da bebeğin tepkilerine bağlı olarak bu hastalığın olup olmadığı uzmanlarca fark edilebilir.

Atipik Otizm Eğitimi Nasıl?
Atipik Otizm için özel eğitim ile ilgilenen kişiler ve kurumlar bulunmaktadır. Bu tür kurumlardan ve kişilerden özel eğitim alınması gerekmektedir. Bu kişiler öncelikli olarak hastanın sosyalleşmesini sağlamaya çalışacaktır. Bu sayede en büyük sorunlardan birisi olan iletişim kurma problemleri ortadan kaldırılmaya çalışılır. Çünkü bu bireylerde iletişim kurma sorunu, sosyal çevrede çekingenlik, sosyalleşememe en belirgin sorunlardandır. Arkadaş çevresi ile iletişiminin artırılması için bazı ilgi alanları yaratılarak tedaviye devam edilebilir. Özellikle ilgi duydukları konulara karşı ilgileri yoğunlaşmaktadır. Bu sayede bu ilgi alanı üzerinden bir eğitim tekniği geliştirilerek hastanın tedavisinde bir yöntem oluşturulabilir. Atipik Otizm türü diğer otizm türlerine nazaran daha fazla eğitime karşı eğilimlidir. Bu nedenle tedavisi kesin olarak sağlanabilir. Doğru ve yoğun bir tedavi uygulanmalıdır. Tedaviler genel anlamda psikolojik destekli olur.

Atipik Otizm Geçer mi?
Özel eğitimler ve terapiler sayesinde en olumlu gelişme otizimde Atipik otizm türünde görülür. Bu gruptaki otizmli kişilerin hastalık tanısından çıkma olasılıkları oldukça yüksektir. Fakat bunlar için özel eğitimlere yer verilmelidir.

Atipik Otizm Beslenme
Atipik Otizm hastalarında özel bir beslenmeye gerek olmasa da yine de doktorunuza danışabilirsiniz. Kan testleri ya da belirli testler sonrasında bulunacağı bazı önermeler olabilir.

Atipik Otizm Tedavisi
Dil ve sosyal alanda yaşanılan sorunlar ile ilgili olarak, aşırı çekingenlik, utangaçlık, bazı olgulara fazla bağlılık gibi durumlar yaşanabilir. İleri yaşlarda bu durum kendiliğinden kaybedilebileceği gibi artışta gösterebilir. İyi bir eğitim ile kişinin hastalığı normale dönebilir. Erken tanı ve erken tedavi de bu süreçte oldukça önemlidir. Normal otizm çocuklar üzerinde üç gelişim bölgesini etkilediği görülmektedir. Fakat Atipik otizm de bu faktörlerden sadece bir tanesi görülmektedir. Atipik otizmi birçok hastalık ile karıştırılmaktadır. Aslına bakılacak olursa Atipik Otizm başlı başına bir rahatsızlıktır. Otizmin bazı belirtilerini taşıdığı için tam olarak bir otizm değildir. Fakat bazı belirtileri de taşır. Bu nedenden dolayı kişiye yanlış tanı konulma olasılığı vardır.

Doğru bir gözlem yapılmalı ve doğru bir tedavi gerekmektedir. Atipik otizm ufak belirtiler göstermesinden farklı olarak belirtileri zamanla ortadan kalkabilir. Fakat bunun yerine tanı psikolojik bozukluklara bırakabilir. Örnek verilmesi gerekir ise kurallara bağlı olma, asosyal olma, arkadaş sayısının az olması gibi problemler daha farklı sorunlar doğurabilir. Atipik otistlerde ilgi duydukları konular dardır ve sınırlıdır. Bu nedenle tedavide ilgi duydukları konuya yönelerek derinlemesine bir tedavi tablosu çizilebilir. Atipik otizimde normal otizme göre ilişki kurmaya daha fazla eğilim bulunur.

Fakat sosyal anlamda yetersizlikleri vardır. İçe kapanma, çekingen olma, bazı odlulara sıkı bağlılık, ilgi alanının sınırlı olması en temel problemleridir. Otizm ile Atipik otizm arasında belirgin bir ayrımda hala koyulamamıştır. Tartışmalar sürekli olarak devam etmektedir. Normal otizmde eğitimlere ve tedavilere rağmen hastalığın tamamen iyileşmesi mümkün değildir. Atipikte yaşın ilerlemesine bağlı ve eğitim desteği ile sorun çözülebilir.

PAYLAŞ
İlgili Konular

z11