Belirtileri.com
Asperger Sendromu Belirtileri

Asperger Sendromu Belirtileri

12 Eylül 2017

Asperger sendromunda çocuklar çevrelerine karşı duyarsız olurlar ve sorulan sorulanra cevap vermeyebilirler. Ortamdan ve konudan bağımsız jest ve mimikler yapabilirler. Ayrıca davranışları tekrarlayabilirler. İnsalara karşı empati yapamazlar, konuşurken tonlama yapmazlar ve uygun ifadeleri kullanmayabilirler. Genellikle sözel iletişim haricinde, karşsındaki insanın duygularını anlamazlar. Bazı konulara karşı fazla ilgili olabilirler.

Asperger Sendromu Nedir?
Asperger sendromu genetik olarak geçen ve çocukluk çağında başlayan bir problemdir. Asperger sendromunda, tekrarlayan davranışlar, konuşmada tekdüzelik, bir konuya takıntılı ilgi ve içe kapanıklık belirtileri görülür. Genellikle Asperger sendorumu 3 ile 4 yaşından itibaren kendini belli eder. Asperger sendromu erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha sık görülür.

Asperger Sendromu Belirtileri
Asperger sendromuna kalıtsallığın neden olduğu Hans Asperger tarafından ortaya konmuştur. Ancak hangi genin bu soruna neden olduğu kesinleştirilememiştir. Bununla birlikte, değişik faktörlerin otizmin asperger sendromu ile birlikte ortaya çıktığı düşünülmektedir. Asperger sendromunun genetik özellikleri otizme göre daha güçlü olabilmektedir. Asperger sendromunda genellikle aşırı derecede içe kapanıklık gözlemlenir ve bu içe kapanıklık asperger sendromunun en önemli belirtilerindendir. Bunun yanında görülen, sorulan soruya alakasız yanıt verme, konuşmada ve ifade zorluk çekme, empatit yapmama gibi belirtiler de görülür. Asperger sendromu çocukluk çağında anlaşılan bir problemdir.


Asperger Sendromu Nasıl Anlaşılır?
Asperger sendromunda çocuklar 3 ile 4 yaşına kadar gelişimini normal olarak sürdürürler. Otizmli çocuklarda ise hastalık belirtileri daha önceden görülebilir. Konuşmada gecikme, çevre ile iletişimi olmama gibi belirtiler gözlemlenebilir. Asperger sendromunda ise hareketleri kontrol etmekte zorlanabilirler. Farklı mimik ve jestlere sahiptirler. Asperger sendromu yaşın ilerlemesi ile daha belirgin duruma gelir. Asperger sendromu olanlar sosyalleşme de sıkıntı çekerler. Buna rağmen eğtimilerini devam ettirebilir hatta başarılı bile olabilirler. Asperger sendromunda ileriki yaşlarda, kendilerine uygun iş bulabilir ve çalışabilirler. Fakat bu işler, insanlarla yüz yüze iletişim gerektirmeyen, zaman baskısı olmayan, el becerisine ihtiyaç duymayan işler olabilir.

Asperger Sendromu Testi Nasıl Yapılır?
Asperger sendroumunun anlaşılması için asperger sendromuna özel olarak abulunan bir test yoktur. Fakat bazı tarama testleri vardır ve kişiye ailesi ve öğretmenleri aracılığı ile uygulanarak asperger sendromu kontrol edilebilir. Bu testler sonucunda asperger sendromunun derecesi belirlenebilir.

Asperger Sendromu Olan Ünlüler
Bir çok ünlü ismin asperger sendromu olduğu düşünülmektedir. Albert Einstein bunlardan yalnızca biri. 9 yaşına kadar akıcı konuşamaması, garip davranışlar sergilemesi ve çevresiyle uyumsuz olması belirtilerden sayılmıştır. Microsoft’un sahibi Bill Gates ise bir diğer örnek olabilir. Bill Gates kendisinde asperger sendromu olduğundan şüphelenmiştir. Kendisinde gözlemlediği insanlarla ilişki kuramama, tek bir şeye takılma gibi belirtiler ona asperger sendromunasahip olduğunu düşündürmüştür. Isaac Newton, Woody Allen, Michelangelo, Benjamin Franklin gibi ünlülerde de asperger sendromu olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca asperger sendromu birçok filme ve diziye de konu olarak ilgi çekmiştir.

Asperger Sendromu Belirtileri
Asperger sendromunda bir çok belirti görülür. Hastanın aşırı derecede içe kapanık olması, insanarla iletişim kurmakta zorlanması, empati yapamaması ve sosyal olarak ilişkilerinin zayıf olması, düşünce olarak tekdüze olması, konuşmada tekdüzelik, davranışlarının tekrarlayıcı biçimde olması, bir konuya fazla takıntılı olması gibi belirtiler görülmektedir.

Asperger sendromunu tanımlarken ve tanı koyarken, kişilerin sosyal alanda iletişim sorunu yaşayıp yaşamadığı, davranışlarının tekrarlayıcı olup olmadığı, dil becerisinin olup olmadığı gibi maddelere dikkat edilir. Asperger sendromunun tanısı genellikle çocukluk çağında yapılır. Asperger sendromunun tanısı konulması için çocuklara bazı testerin yapılması ve farklı ortamlarda gözlemlenmesi gerekir. Yapılan testlerle hastalarda yaşam becerilerinin bazıları ölçülür ve buna bağlı olarak bazı hastalara hiperaktvite ve dikkat eksikliği gibi hastalıkların tanısı da konulabilir. Yaş ilerledikçe asperger sendromu tanısı koymak zorlaşabilir. Asperger sendromu tedavisi için hastalara terapiler yapılır. Hastaların diğer insanlarla iletişim kurmakaru içi yardım edilir.

PAYLAŞ
İlgili Konular

z11