Belirtileri.com
İlik Kanseri Belirtileri

İlik Kanseri Belirtileri

18 Mart 2017

İlik kanseri, kemik iliği olarak nitelendirdiğimiz bölgede ana kök hücrelerindeki yapının bozulması sonrasında meydana gelir. Bununla birlikte kan hücrelerinin üretiminde kontrolsüzlük başlar ve vücutta birikme gerçekleştirir. İlik kanseri genel olarak kemik iliği kanseri ya da kan kanseri şeklinde bilinmektedir. Bu halk arasında Lösemi olarak biliniyor. Kan hücrelerinin bir kısmının aşırı artmasına bağlı olarak diğer kan hücreleri baskı görür. Buna bağlı olarak anemi, halsizlik ve kanamalar görülür. İlik kanseri, akut ve kronik temelli olarak iki grupta ortaya çıkmaktadır. Akut ilik kanseri çeşidinde olgunlaşmamış kanser hücre tipleri mevcuttur. Bu kanser çeşidinde sürekli olarak kan hücrelerinde artış görülür. Sağlıklı kan hücrelerinin oranı da gittikçe azalmaya başlar. Bu hücreler diğer organlara yayılma gösterir ve organların işleyişinde bozulmalara neden olabilir. Kronik lösemiler de durum ise yavaş ilerlemektedir. Daha yavaş ortaya çıkar ve oluşması zaman alır. Bu kanser ilikte ki işleyişin sekteye uğramasına neden olur. Hastalığın belirtileri arasında halsizlik kendini en çok gösterenlerdir. Hastanın bağışıklık sistemi zayıflar. Tende solukluk görülür.

İlik Kanseri Nedir?
Kemik iliği kanseri çeşitlilik göstermekte olan bir grup kanserdir. Kemik iliği ise kan hücrelerinin üretilmesinde etkili olan bir organımızdır. Kemik iliği kemiklerin orta kısımlarında yer alan bir dokudur. Aklımıza gelen tüm kan hücreleri bu noktada oluşup bu noktadan vücuda dağılım gösterir. İnsan bünyesinde ki genler vücudun ihtiyaçlarına göre hangi hücrelerin üretilmesi gerektiğini, neye ihtiyaç olduğuna dair komutlar verir. Bu verilen komutlarda bir bozukluk oluşmaya başlar ise bu noktada kan kanseri yani ilik kanseri oluşumu görülür. Dünya da bu hastalığın görülme oranı çok sıktır. Her yıl ortalama 750 bin kadar insan ilik kanseri hastalığına bağlı olarak hayatını kaybediyor. Kemik iliği kanseri eski dönemlerde yaşlı olarak nitelendirdiğimi 60 yaşın üstünde ki bireylerde görülmekteydi. Fakat günümüz de bu yaş grubu oldukça aşağılara kadar indi.

Sigara, genetik bozukluklar, GDO’lu besinler, hava ve çevre kirliliği, beslenme düzensizliği ve sağlık koşullarının elverişsizliğine bağlı olarak da hastalık her yaş grubu üzerinde sıkça görülebilmektedir. Kemik iliği kanseri birçok isim ile bilinmektedir. Mesela bunlardan birisi lösemidir. Lösemi, beyaz kan hücrelerine bağlı olarak gelişirler. Lösemi türünde ki ilik kanserleri hızlı bir başlangıcı ve ilerleyişi olan kanser türüdür ve ölümcül sonuçları vardır.


Kronik temelli olan lösemi tedavi edilebilen bir türdür. Multipl Miyelom ise, kemik iliğinden kaynaklanan ve adını oradan alan ciddi bir kemik iliği kanseri türüdür. Fakat lösemi gibi değildir yavaş ilerleme göstermektedir. Plazma olarak bilinen hücrende ki fazla çoğalmaya bağlı gelişir. Kontrol edilebilmesi mümkündür. Lenfoma ise, lenfomaların ilik kanseri ile bağlantısı vardır. Farklı olarak lenf dokularında bir oluşum göstermez kemik iliğinde görülür. Kemik iliği diğer kanser türleri gibi çevresel faktörlerden oldukça etkilenmesi ile ortaya çıkmakta olan bir kanser türüdür. Radyasyona maruz kalmış kişilerde sık görülen bir kanser türüdür. Radyasyon kemik iliği kanserini tetikler. Sigara kemik iliğine neden olan bir üründür demek yanlış olur. Sigara için kanıtlanmış bir olgu söz konusu değildir.

İlik Kanseri Belirtileri
İlik kanserinin belirtileri, kanserin tipine göre değişkenlik gösterir ve genellikle işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen belirtilerdir. Beyaz kan hücreleri vücudun bağışıklık sisteminde oldukça etkilidir ve dış saldırılara karşı bir önlem almaktadır. Fakat beyaz kan hücrelerinde bir işlevsel bozulmalar yaşanmaya başlar ise enfeksiyon kapma riski de o oranda değişmektedir. Kırmızı kan hücrelerinin üretiminde bir işlev bozukluğu sorunu yaşanır ise kanın yetersizliğine bağlı olarak kansızlık belirtileri kendini göstermeye başlar. İlik kanseri hastalarında hastalığın işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, koroner arter hastalığı ve kan pıhtılaşmasından sorumlu olan hücrelerde işlevsizlik kolay kanamalara neden olur ve bunlar sık görülebilen belirtilerdendir. Akut kemik iliği kanserlerinde oluşan belirtiler çok fazladır. Fakat kronik olarak oluşan ilik kanserinde tesadüfü olarak görülür. Kan sayımı sonucunda fark edilebilir. Multipl miyelomlarda kemik lezyonları üzerinde ki ve böbrek yetmezliğine bağlı belirtiler daha çok rastlanır. Akut ilik kanseri türlerinde enfeksiyon riski daha fazladır.

İlik Kanseri Tedavi Süreci
İlik kanseri tanısı konulduktan sonra tedavi süreci başlar. Kemik iliği hastalarının tedavileri çeşitlilik gösterebilir. Fakat bu hastalıkta ki en sık başvurulan yöntem kemoterapidir. Kemoterapi yöntemi günümüz de kanserli hücrelerin tedavisinde oldukça sık uygulanan bir tedavi türüdür. İlik kanseri tedavilerinde kemoterapi ilaçlarından farklı olan akılı monokül olarak bilinen ve hedef odaklı işlev gören tedavi şekli de geliştirilmiştir. Bu tedavi sürecinde akıllı Monekül kanser hücresini sararak onu yok etme odaklı işlev görmektedir. Kemoterapi ya da radyoterapi gibi yöntemler tüm vücuda uygulanan bir tedavi olduğu için sağlıklı hücrelere de zarar verebilmektedirler. Bu akıllı ilaçlarla da bu sağlıklı hücrelerin zarar görmesi ortadan kaldırılmış olmaktadır. İlik kanseri hastasının durumu çok ileri safhalarda ise ve hiçbir tedavi sürecine yanıt vermemiş ise bir diğer aşama ise kemik iliği naklidir. Uzun dönemlerden bu yana kemik iliği nakli, kemik iliği kanseri olan hastalarının hastalığı yenmelerinde yardımcı tedavi faktörüdür. Kemik iliği nakli doğru uygulanması gerekmektedir. Bu naklin doğru yerde ve doğru kişilerde yapılması sonucunda olumlu sonuçları vermemesi için neden yoktur. Hastaların büyük çoğunluğu nakil yöntemi ile sağlıklarına kavuşmuşlardır.

İlik Kanseri Bulaşıcı Mıdır?
Hiçbir kanser hastalığı bulaşıcı değildir. Kanser hastasından sağlıklı bir bireye kanser hastalığının geçtiği görülmemiştir. Kanser hastalarının vücutlarında ki yenilenemeyen hücrelerin kansere dönüşümü sonrasında bu hastalık görülür. Yani bir üst solunum hastalığı, deri rahatsızlığı değildir. Öksürme ile, hapşırma ya da temas yolu ile kimseye geçmez. Kanser hastalarına bulaşıcı bir hastalık taşıyormuş gibi uzak davranmamak gerekir. Kolay ve basit bir hastalık değildir. Hastaların bu dönemde olduğundan fazla morale ve mutlu olmaya ihtiyaçları vardır. Onlara destek olmak yamamız gereken en önemli eylemdir. Onlardan kaçmak doğru değildir.

İlik Kanseri Tedavisi Ne Kadar Sürer?
Hastalıklar bireylerden bireye farklı etkiler yaratır ve tedavi yöntemleri farklılık gösterebilir. Her hastalık her bireye aynı etkiyi yaratmaz. Kişinin bağışıklık sisteminin direncinden, hastanın bünyesine kadar her yapı farklı yazılıma sahiptir. Etkilerde buna bağlı olarak değişir. Hastaların tedavi süreçleri de bunlara bağlı olarak değişkenlik gösterirler. Kanser hastaları üzerinde uygulanabilecek çeşitli tedavi yöntemleri bulunur. İlaç tedavisi, kemoterapi, radyoterapi, akıllı moneküller ile tedavi gibi yöntemler bulunur. Bu yöntemlerin hepsi uygulanabileceği gibi tek birinin uygulanması da yeterli olabilir. İlik kanseri çeşitlilik gösterdiği için kesin bir süre söylemek yanlış olur. Bu tedavi 1 yılda sürebilir 5 yılda. Hastaya, hastalığın evresine ve hastalığın çeşidine göre değişkenlik gösterir.

İlik Kanseri Tedavisi
İlik kanseri tedavi edilebilir bir kanser türüdür. İlik kanseri hastalarının birçoğu iyileşme göstermiştir. Lösemi olarak bilinen beyaz kan hücresinde ki işlev bozukluğuna bağlı ilik kanseri özellikle çocuklar üzerinde çok fazla görülmektedir. İlik kanserinin tanısı çeşidine bağlı olarak kolay belirtiler gösterebilir ya da göstermeyebilir de. İlik kanserinin tanısı kolay konulabilir. Kan testleri ile ya da dokular üzerinde yapılan bir araştırma ile kolaylıkla teşhis edilmektedir. İlik kanserinde ilaç tedavisi uygulanır genellikle. İlaç tedavisinin yanında radyoterapi uygulanması da mümkündür. Hücrelerin öldürülmesi için kullanılan radyoterapi de X ışınlarından yararlanılır.

İlik kanserinde kullanılan ilacın dozu hastalığın evresine durumuna ya da çeşidine göre ayarlanmalıdır. Uygulanan bu tedavi yöntemleri hastanın bünyesini çok fazla yorar. Hastalarda saç dökülmeleri, mide bulantısı ve enfeksiyon kapma eğilimine sık rastlanılır. Kemoterapi yani ilaç ile tedavi yöntemi sarsıcılık taşır bu neden ile. Kemoterapi sonrasında ilik kanserinin iyileşme göstermesi oldukça fazladır. Akut temelli bir ilik kanseri yaşıyorsanız bu noktada ki en uygun tedavi ilik naklidir. Bu nakil yapılırken kemik iliğinde bulunan mevcut kanser hücreleri parçalanır. Hastaya uyumlu olan kişiden kemik iliği alınarak hastanın vücuduna enjekte edilir. Bu çözüm sonrasında da bu dokuyu vücudun kabul etmesi gerekir. Doku vücut tarafından kabul edilir ise hastanın vücudu akyuvar üretmeye başlar. Doku kabul edilmez ise vücut bu dokuyu yabancı olarak kabul edeceği için o dokuya karşı savaş açar. Her üç lösemili hastadan bir tanesine uygun doku bulunmaktadır.

PAYLAŞ
İlgili Konular

z11