Belirtileri.com
Histeri Belirtileri

Histeri Belirtileri

29 Haziran 2017

Histeri Nedir ?
Histeri, kelime anlamı eski yunancada “uterus” yani rahim anlamına gelen bir hastalık ismidir. Rahim ile özdeşleşmesinin nedeni ise ilk kadınlarda ortaya çıkmasının bir sonucudur. Bu durumdan yola çıkılarak, başlı başına kadın hastalığı olarak lanse edilse de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Fakat histeriden müzdarip olanlar, kadınlarda yüzde olarak daha fazladır.

Histeri, tam anlamıyla duygularda yönetilemeyen ve kontrol altına alınamayan aşırılıktır. Histeri psikolojik ve ağır bir hastalıktır. Ağır bir hastalık olmasının sebebi ise, müzdarip olan kişilerin genellikle farketmemesi ve kabullenmemesinden ileri gelir. Her duyguyu abartarak yaşayan histeriler, toplumda dikkat çekme, ilgi odağı olma, aşırı hareketlerde bulunma ve acıya dayanıksızlık gibi ekstrem durumları barındırırlar. Bir insanın histeri olduğunu dışarıdan anlamak güç olsa da, tahminde bulunmak çok güç bir durum değildir.

Histerinin tedavi yöntemi her psikolojik hastalıkta olduğu gibi, psikoterapi seansları ve bir takım anti-depresan ilaçlardır. Psikoterapide hastanın durumunu fark etmesi ve buna karşı aksiyon göstermesi beklenir. Psikoterapinin işe yaramadığı bir çok durum mevcuttur. Bu durumlar genellikle ağır vakalar olduğundan ötürü, ilaçla tedavi edilirler.


Histeri Belirtileri
Histerinin psikolojik ve fizyolojik belirtileri mevcuttur. Fakat çoğunlukla ikisi de aynı anda görülmemektedir. Bunun başlıca neden, histeri oluşumunun ve gelişiminin zaman almasından mütevellittir. Kişi içinde bulunduğu durumun gerçekliğini, kendi gerçeklik algılarına sığdırmaya çalışır. Bu durum da zamanla giderek büyük bir çatışmaya dönüşür. Büyük çatışmaya dönüşen bu psikolojik durum, zamanla histeriye evrilir.

Histeri olan insanın her davranışı aşırı ve fazlalık içerir. Sinir ve öfke nöbetleri geçirdiği zaman, aşırı tepkisel olabilir veya aşırı derecede öldürme isteğiyle dolup taşabilmektedir. Bu durum histeri hastalarını suç işlemeye itmekte olup ne yazık ki histeri hastaları tarafından algılanamamaktadır. Histeri hastalığının bir çok belirtisi mevcuttur. Aşağıda yer alan belirtilerin bir veya bir kaçından müzdaripseniz yada bu davranışları sergileyen bir tanıdığınız mevcutsa, en yakın psikiyatri polikliniğine başvurmanız gerekmektedir.

  • Histerinin en belirgin özelliklerden birisi, histeri olan kişinin histeri olduğunu kabul etmemesi ve tedavinin hiç bir türüne yanaşmamasıdır.
  • Histeri olan kişiler, aşırı davranışlarda bulunurlar. Duygusal durumlarından emin olunamaz ve kişiliklerinde anlık değişimle meydana gelmektedir.
  • Histerikler, dışarıdan gelen hiç bir eleştiriyi kabul etmezler ve bir eleştiri geldiğinde ise doğrudan yalanlama yoluna giderler.
  • Yalan söylemeye ve etrafındaki kişileri kandırmaya yatkındırlar.
  • Histeri hastaları, duygusal anlamda buhranda bulunabilirler. Bu durumun aşırılığına göre aşırı derecede ilgi görme ya da gösterme, karşısındaki insana hemen güvenme, çevrede yarattığı uyumsuzluğu önemsememe ve diğer insanları aşırı derecede önemseme gibi durumlar içerebilir.
  • Histerik olan kişilerde, yasaklara ve engellenmiş durumlara karşı istek had safhada olabilmektedir.
  • Histerikler kuralsız bir cinsel yaşama sahip olabildikleri gibi, cinsel yönden isteksizlik ya da fonksiyon bozukluğundan da müzdarip olabilmektedirler.
  • Fizyolojik olarak histerisi ilerlemiş kişilerin bazılarında, mide bulantısı, kusma gibi durumlar da görülebilmektedir.
  • Histerinin kadınlarda görülme sıklığı, erkeklerde görülme sıklığından 20 kat daha fazladır. Bu yüzden kadınlar histeri hastası olmaya daha yatkın kişiliklerdir.

Histeri Tedavi Yöntemleri
Histerinin bilinen tedavi yöntemlerinin başında psikoterapi ve ilaç tedavisi gelmektedir. Tedavilerin başlangıcında hastalardan ilk olarak istenen şey, histerik olduklarını kabul etmelidir. Bunu takip ederek, kendi davranış bozukluklarının düzeltilmesi talep edilir. Çünkü histerilerin davranışları, farkındalık ile tedavi edilebilecek bir seviyededir. Fakat histerikler genellikle tedaviye yanaşmazlar. Çünkü kendi durumlarını kabullenmedikleri için ilaç ya da psikoterapi tedavisi bu hastalar için cazip gelmemektedir.

Genellikle tedaviye yatkınlık, histeri hastası olan hastaların yakınlarının, hastayı bu duruma ikna etmesi sayesinde gerçekleşmektedir. Bu durum tedavi yönteminin yüzde yüz başarıya ulaşmasını da sağlamaktadır. Burada kişinin yakınlarına düşen şey ise, uygun bir dil kullanarak, hastaya kendi davranışlarının normal olmadığını anlatmalarıdır. Özellikle hastanın kendisine normal gelen davranışları, bir kamera vasıtasıyla kaydedilip kendisine izlettiğinde vereceği tepki gözlenmelidir. Bu durum sonucunda hastanın bu durumu kabul etmesi ve en yakın psikiyatra başvurması gerekmektedir.

Psikoterapinin ya da ikna yönteminin işe yaramadığı zamanlarda ise başvurulan ana tedavi yöntemi, ilaç tedavisidir. Ilaç tedavileri, uzman psikiyatrlar tarafından oluşturularak hastaya verilmektedir. Genellikle histeri hastalarının kullandığı ilaçların içeriği, diğer psikolojik sorunları olan hastalara kıyasla daha hafiftir. Kullanılan ilaçlar, kişide bilinci ve farkındalığı arttırır. Bu sayede artış gösteren bilişsel tepkiler, gerçeğe daha fazla yakınlaşır. Kişi giderek yaptığı davranışların gerçekle ilgisi olmadığını anlar ve aykırı bir durum olduğunu anlamaya başlar. Belli bir süre sonunda ise histerik olan kişi, hastalığı kabul eder ve davranışlarının düzelmesi için gerekli gayreti gösterir duruma gelir.

PAYLAŞ
İlgili Konular

z11