Belirtileri.com
Atipik Psikoz Belirtileri Nedir?

Atipik Psikoz Belirtileri Nedir?

25 Ocak 2018

Herhangi seçici psikolojik tanı konulamayan, belirli herhangi bir hastalık grubuna dahil edilemeyen, karakteristik özellikler sergileyen psikoz vakalara atipik psikoz denir. Bir başka deyişle, tipik ve yaygın özellikler sergilemeyen psikolojik tablolardır. Örneklendirmek gerekirse, kadınların doğum sonrasında ve aybaşlarında bulundukları psikoz durumlar atipik psikoz olarak verilebilir.

Bu psikoz vakalarına her insanda rastlanabilir. Örnek vermek gerekirse bireyler ergenlik dönemleri boyunca, ergenliğin getirdiği ve herhangi bir psikoz sınıfına girmeyen çeşitli atipik prikoz bulguları sergileyebilirler.

Atipik Psikoz Belirtileri
Uzman, psikoz teşhisi sırasında hastasını detaylı bir şekilde ve süreç dahilinde değerlendirerek tanıyı koymalıdır.


Hastaların gizli tuttukları uyuşturucu kullanımları varsa tanı koyma sırasında tanıyı atipik psikoz yönüne çekebilir.

Aynı zamanda uzmanın gözünden kaçan bedensel rahatsızlıkların varlığına ve tıbbi durumuna bağlı psikolojik belirtiler bakaya atipik görünümü verebilir.

Kişisel çıkar amaçlı rol yapan hastalar da atipik psikoz belirtileri sergileyebilirler.

Atipik Psikozun Nedenleri
Her psikoz vakasını bir diğerinden ayıran kısımları vardır ve kesin nedenleri her zaman tam olarak bilinmeyebilir. Aynı zamanda uyuşturucu bağımlılığı, uyku eksikliği ile çeşitli çevresel faktörler de psikozu tetikleyen nedenler arasında sayılabilir.

Detaylandırmak gerekirse; alkol, metamfetamin ve kokainin de içinde olduğu uyarıcılarla birlikle uyuşturucular sebebiyle tetiklenebilir. Uzun süre uykusuzluk çeken ve uyumayan kişiler de psikoz belirtileri yaşayabilirler. Halüsinojenik ilaçların kullanımı ( LSD ) da orada olmayan şeylerin sanki oradaymışçasına bir his yaşanmasına neden olabilirler fakat bu etki kalıcı değildir. Aynı zamanda steroidler ve bazı uyarıcı ilaçlar da psikoz belirtilerinin yaşanmasına neden olabilir

Atipik Psikozun Tedavisi Ne Kadar Sürer
Psikozdan şikayetçi birçok birey uygun tedavi yöntemiyle ve vakaya göre değişiklik gösterebilen, vakanın iyileşmesi için gerek duyulan süreyle  iyileşme kaydedilir. Şiddetli vakalarda dahi ilaç ve terapi uygulanması kişinin normal yaşantısına devam etmesine yardımcı olur.

Atipik Psikoz Tedavisi
Psikoz tedavisinde ilaç tedavisi ve terapi, aynı anda devam ettirilebilir. Çoğu hasta tedavi süreci sonunda psikozdan kurtulur.

Büyük değişkenlik sebebiyle, tedaviye başlanmadan önce psikotik kişiyle bir takım görüşme yapılır. Bu görüşmelerde hastayla ilgili çevresel ve sosyal etkenler hakkında da bilgi edinilir.  Zira bu çevresel ve sosyal etkenlerin  psikozun arka planında önemli rolleri oldukları bilinmektedir. Tedavi genellikle ilaç tedavisiyle birlikte psikolojik terapisi de içerir. İlaç tedavisi, antipsikotiklerden oluşur.

Hızlı Sakinleşme
Bazı durumlarda psikozu olan hasta, ajite olabilmekte ve bundan dolayı kendisiyle birlikte çevresine de zarar verme noktasına gelebilmektedir. Bu ve benzeri durumlarda hastayı ivedi bir biçimde sakinleştirmek büyük önem taşır. Bir acil servis çalışanı veya bir doktor hastayı sakinleştirmek için enjeksiyon uygulamasında bulunabilir.

İlaçlar
Psikozun belirtileri antipsikotikler adı verilen ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Bu ilaçların kullanımıyla birlikte halüsinasyonlar ve delüzyonlar azalım gösterecek ve hastanın daha gerçekçi düşünmesine yardımcı olacaklardır. Büyük çoğunlukta bu ilaçların kullanımı belirtilerin kontrol altına alınmasıyla son bulur.

Kognitif Davranışsal Tedavi
Mevcut bulunan ve istenmeyen düşünceleri ve davranışları değiştirmek amacıyla bir ruh sağlığı uzmanıyla düzenli aralıklarla konuşmaya kognitif davranışsal tedavi denir.

PAYLAŞ
İlgili Konular