Belirtileri.com
Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane Kanseri Belirtileri

21 Kasım 2018

Kanser türlerinin tümünde olduğu gibi mesane kanserine de kötü huylu tümörler sebep olmaktadır. Nedeni ise mesane duvarında olan problemlerdir. Tıp dilinde ise bu problem transizyonel hücreli korsinomların oluşumu olarak isimlendirilmektedir. Bu hücreler duvarı yaklaşık olarak %90 oranında kaplamış haldedir. Ayrıca kadınlarda mesane kanseri görülme olasılığı erkeklere oranla daha düşüktür. Erkeklerde ise 4. sırada en sık görülen kanser çeşidi olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra prosta , akciğer ve kalınbağırsak kanseri ilk üçte yer alan kanser çeşitleri olarak bilinmektedir.  Genitoüriner kanser çeşidi olarak bilinmektedir. Genellikle 65-70 yaş arasında daha sık görülen kanser çeşidi olarak bilinmektedir. Genellikle vücudun estetik özelliğini kaybetmeye başlamasıyla bağdaştırılsa da aslında çok alakalı bir durum değildir. Önceki yıllara oranla 35 yaşından sonra mesane kanserine yakalanan birçok kişi bulunmaktadır. Bunun nedeni ise sanayileşmenin günden güne artmaya başlamasıdır. Erkeklerin kansere yakalanma olasılığı kadınlara oranla yaklaşık olarak 3 kat fazla olmaktadır. Ayrıca kanserin metastaz yapabileceği de bilinmektedir. Kişinin yaşı ilerledikçe kansere yakalanma olasılığı da artmaktadır. Kişinin erken yaşta bu kansere yakalanması ileriki yaşta kansere yakalanmış insanlara göre şanslı olduğunu göstermektedir.

Mesane kanserlerinin oluşmasında genetik faktörlerin de etkisi büyük olmaktadır. Kanser yapıcı genler inaktif durumdadır. Aktif durumuna geçtiği takdirde ise kanser hücreleri artmaya başlamaktadır. Genellikle sigara , dengeli ve sağlıklı beslenmemek ve erkek olmak kişinin kansere yakalanmasını artıran faktörler olarak bilinmektedir. Ayrıca kişinin genetik olarak yatkın olması, yaşının ileri olması, beyaz ırklı olması, fazla yağlı yemek yemesi, kişinin kimyasal maddelerde uğraşması, idrar yolu enfeksiyonun sürekli olarak görülmesi, mesane taşı hastalığının olması, kişinin fazla süre sonda ve katater taşıması da kanserin oluşma olasılığını artıran faktörlerdir. Yukarıdaki risk faktörlerinin çoğu genellikle tüm kanserlerde gözlemlenmektedir. Dünyada kanser oluşma olasılığı günden güne artmaktadır. Dolayısıyla kişilerin bilinçlendirilmesi şart olmaktadır.

Mesane Kanseri Belirtileri
Genel olarak görülen belirtisi kişinin idrarında pıhtılı bir kanama oluşmasıdır. Bu kanama ağrı oluşturmamaktadır ve neredeyse her hastada oluşan bir belirtidir. Kanama ise iki şekilde gözlemlenebilmektedir. Mikroskobik olan kanamalar ve gözle görülebilir olmak üzere ayrılmaktadır. Ayrıca önemli olan diğer bir belirti ise sistitizm olmaktadır. Bu ise oldukça sık idrara çıkma, idrara çıkarken zorlanma şeklinde gözlemlenmektedir. Eğer hastalık derecesi fazla ise başka belirtiler de oluşabilmektedir. Ağrıların başlaması, kişinin kendini halsiz ve yorgun hissetmesi, kişide kemik, sırt ve bel ağrılarının olması da diğer belirtiler arasında yer almaktadır. Ayrıca baş ağrısı, kanlı balgam ve sarılık da diğer belirtiler arasındadır. Kişi de idrar yaparken yanmalar da gözlemlenebilmektedir.


Mesane kanseri ileri boyutlara ulaşırsa bu durumda kişide böbrek ağrıları ve üre miktarında yükselme de gözlemlenmektedir. Omuzda bezelerin oluşması ve karaciğer büyümesi ise oluşa diğer belirtiler arasında yer almaktadır.

Karın ağrısı oluşabilecek bir diğer belirti olmaktadır. Ama unutulmamalıdır ki hastalıkların bazıları birbiriyle oldukça benzer belirtiler verir. Dolayısıyla kişinin devamlı olarak doktor kontrolünde olması önemli olmaktadır.

Mesane Kanseri Nedenleri
Tüm kanserlerde olduğu gibi sigara mesane kanserinin oluşmasında oldukça etkili olan bir maddedir. Onun dışında bilinen başka sebepler de bulunmaktadır. Ayrıca kişinin endüstiyel maddelerle oldukça fazla etkileşimde olması da kanserin oluşmasını artırabilecek sebeplerdendir. Fakat sigara mesane kanserlerinin yarısının nedeni olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra kimyasal maddelerle etkileşimin artması da azımsanmayacak kadar etkiye sahip olmaktadır. Boya ve boya işleriyle fazla uğraşan kişilerde mesane kanserinin görülme olasılığı da artmaktadır. Bunun nedeni ise boyalarda oldukça fazla miktarda kansorejen madde bulunmasıdır. Böbreklerden temizlenemeyen kansorojen maddeler kansere sebebiyet verebilmektedir.Sigara da bulunan bazı zararlı maddelerin atılamaması, mesanede uzun süre beklemesi ve son olarak duvarda hasar bırakası mesane kanserinin diğer sebepleri arasında yer almaktadır. Genellikle mesanenin iki duvarı olan ürotelyum ve lamina propria da kanser oluşumu gözlemlenmektedir. BU duvarlarda oluşan kanser henüz kas dokusuna zarar vermemiştir.

Mesane Kanseri Evreleri

Ta (Non invaziv papiler tümör) Üretelyumda sınırlı
Tis (CIS – Karsinoma  insitu) Üretelyuma sınırlı yüksek dereceli tümör
T1 tümör Lamina propria tabakasına geçmiş
T2 Tümör mesane kas tabakasına geçmiş
T2A Tümör mesane kas tabakasının üst yüzeysel kısımlarına geçmiş
T2B Tümör, mesane kas tabakasının derin kısımlarına geçmiş
T3 Tümör, mesane etrafındaki yağ dokusuna geçmiş
T3A Tümör, mesane etrafındaki yağ dokusuna mikroskobik olarak geçmiş
T3B Tümör, mesane etrafındaki yağ dokusuna makroskopik (büyük şekilde) olarak geçmiş
T4 Tümörün (prostat, uterus, vajen duvarı, pelvik duvar ya da batın içi organlar gibi) çevre dokuları tutması
T4A Çevredeki yakın organların rahim, yumurtalıklar, prostat gibi tutulması
T4B Tümörün etraf pelvik duvara veya batın içi organlara invazyon göstermesi

Mesane Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?
Mesane kanserinde de erken teşhis diğer kanserlerde olduğu gibi önemli olmaktadır. Bunun için fiziksel ve biyokimyasal muayeneler yapılmaktadır. Mesane kanserine neden olabilecek birçok sebep olabileceği için , kanserin neden kaynaklandığının saptanılması önemli olan bir nokta olmaktadır. Kansorejen yapan maddenin yada olayın saptanılması gereklidir.Genel bir neden olan sigaranın içilip içilmediği sorgulanır. Pasif içicilik de sorgulanan bir diğer durumdur. Ayrıca kişinin idrar tahlilinde kan olup olmaması da yapılan testler arasında yer almaktadır. Kişinin endüstriyel atıklara maruz kalıp kalmadığı da araştırılmakta olan bir diğer durumdur. İdrarda kanın saptanması kişinin tüm üriner sistemiyle alakalı olabileceği için mutlaka araştırılmalıdır. Dolayısıyla kişinin radyolojik filmleri alınmalıdır ve incelenmelidir. Mesane tümörünün saptanmasında üriner sistem ultrasonografisi kullanılmamaktadır. Bunun nedeni ise bu görüntülemenin sadece 1 cm den fazla olan tümörleri gösterebilmesidir. 1 cmden küçük olan tümörlerin tespiti için şse BT ürografi kullanılmaktadır.

Ayrıca idrar tahlili mutlaka yapılmalıdır.  Bunun yanı sıra sistoskopi de kullanılan bir diğer tespit aracı olmaktadır. Böylelikle mesanenin iç duvarının izlenmesi sağlanabilmektedir. Dolayısıyla gereken tüm testler erken zamanda yapılmalı, ihmal edilmemelidir.

Mesane Kanseri Tedavisi
Yukarıda evrelerden bahsetmiştik. Evrelerden Ta ve T1 de Transürektal rezeksiyonu uygulanmaktadır. İlk önce teşhis edilir; bunun için idrar testleri ve ultrasonografi gibi testler uygulanmaktadır. Eğer hastalık bu evrelerde (üretelyumda veya lamina propria) da ise bu aşamadaki tedaviler uygulanabilmektedir. Ayrıca yeni uygulanan yöntemlerden biri de lazerle tedavi olmaktadır. Fakat  için patolojik izlemler istenildiği ölçüde yapılamamaktadır. Dolayısıyla çok etkin bir yöntem olmamaktadır.

Ayrıca diğer kanserlerde olduğu gibi kemoterapi de uygulanabilmektedir. Kemoterapi tedavisinde uygun ilaçlar verilerek tümörün kaybolması amaçlanmaktadır. Diğer bir yöntem ise immunoterapi  olmaktadır. Bu tedavide amaçlanan durum ise kemoterapiyle  benzer olmaktadır.

Uygulanan bir diğer tedavi şekli ise radyoterapi olmaktadır. Bu tedavide radyasyon kullanılır ve tümör hücreleri yok edilmeye çalışılır. Genellikle verilme dozu kişinin hangi evrede olduğuna göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca bununla birlikte kemoterapi ve ameliyatla tedavi de uygulanabilmektedir. Fakat, bu tedavide de belirli yan etkiler oluşabilmektedir. Bunların arasında ishal, mesanede tahriş oluşması, kişide halsizlik ve yorgunluk,kıllanmanın azalması, rektal irritasyon ve kanamalar yer almaktadır.

PAYLAŞ