Belirtileri.com
Majör Depresyon Belirtileri

Majör Depresyon Belirtileri

Majör Depresyon nedir?
Depresyon günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bir durum olmasına karşın majör depresyon dediğimiz çeşit ise oldukça ilerili seviyeli olan depresyon çeşidi arasına girmektedir. Genel olarak klinik depresyon olarak da bilinmektedir. Çalışmanın, uyumanın ve yemek yemenin zorlaştığı bir durum olarak bilinmektedir. Kişilerde basit depresyon belirtisi olarak ortaya çıkan sosyal aktivitelerde azalma yani kişinin arkadaşları ve ailesiyle zaman geçirirken problemler yaşaması ve onlarla birlikte olmak istememesi ve zamanında isteyerek yaptığı şeylerden vazgeçmesi de majör depresyon belirtisi olmaktadır. Majör depresyonun görülme sıklığına bakıldığında ise kişiden kişiye fark edebilmektedir. Kimi insan sadece bir kere majör depresyon yaşarken bazı insanlar devamlı olarak majör depresyonla savaşmaktadır. Ayrıca majör depresyon yaşanılan bir ortamda özellikle çocuk gelişim çağlarında ; çocuğun anne ve babasının majör depresyon yaşadığını görmesi çocuğun da ilerde majör depresyon yaşayabileceğine bir işaret olmaktadır. Ayrıca majör depresyon kalıtsal olmadığı için kişi bu durumu ailesi yaşasa dahi yaşamayabilir.

Önceki yıllarda  majör depresyon yada diğer depresyon çeşitleri çok fazla bilinmemekteydi. Bunun sebebi ise kişilerin oldukça bilinçsiz olmalarından kaynaklanmasıydı. Kişilerin zamanla bilinçlenmesi ile birlikte psikolojik ve sosyolojik kaynaklı hastalıklar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla kişiler daha da bilinçlenmeye ve bu bilinci topluma yaymaya başlamıştır. Aynı zamanda psikologluk ve psikiyatri uzmanları da bu zamanlarda yükselişe geçen meslekler arasındadır. Ülkenin ekonomik durumu, sosyo-kültürel durumu, aile yapısı gibi birçok etken ülkedeki majör depresyonun oranını belirleyen faktörler olmuştur.

Hayattan zevk almasını kaybeden kişilerde ve her türlü işi yapmaktan çekinen ya da yapmak istemeyen kişilerde majör depresyonun görülmesi ise oldukça sık olmaktadır. Kişilerin uyku düzenleri bozuktur ve yemek yeme istekleri kalmamıştır. Hayattan bıkmış gibi bir halleri olmaktadır. Bunun yanı sıra yaptıkları işten aldıkları verim düşüktür bu ise odaklanma problemlerinden kaynanan bir durumdur. Kişi kendini dış dünyadan soyutlamış haldedir ve kafasının içinde ayrı bir dünyada yaşar şekildedir.


Kişide problem çözme yetisi neredeyse kaybolmuştur ve kişi kendini devamlı çaresiz ve yalnız kalmış hissetmektedir. Çözüm buma yetisini de tamamıyla kaybetmiştir. Burada bahsettiğim belirtiler diğer depresyonlarda da görülebilmektedir. Fakat majör depresyon bu belirtilerin ilerlemiş halde olduğunun gözlemlenmesidir. Ayrıca bu belirtilerin uykudan kalktıktan sonra görülmesi de bir majör depresyon belirtisi olmaktadır. Genel olarak iki hasta süren belirtiler karşısında doktora gidilmesi ve uzman yardımına başvurulması önerilmektedir.

Majör depresyon genellikle sebeplere bağlı olarak gelişen bir depresyon çeşidi olmamakla birlikte aslında altında yatan sebepler kişinin tamamıyla psikolojik olarak bulunduğu durum olmaktadır. Belirtiler hemen yada aşamalar şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Kişi hayatın onun için çok zor olduğunu hisseder ve kendinde hiçbir şeyi yapacak kuvveti bulamaz durumdadır.

Majör depresyon genellikle parasal açıdan çok iyi durumda olan ya da parasal açıdan oldukça kötü olan insanlarda da gözlemlenebilmektedir. Bunun sebebi ise kişilerin uç noktalarda yaşıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla zengin kişilerde doyumsuzluk majör depresyon etkisi yaratabilirken; olan durumu kötü kişilerde de yetememe durumundan kaynaklı majör depresyon ortaya çıkmaktadır.

Bu hastalığa sahip olan kişilerin mutlaka bilinçlendirilmesi gerekmektedir ve tedavi olmaları şarttır. Çoğu kişi bu tür hastalıkları önemsemezken ; aslında oldukça önemli bir durum olmaktadır. Bunun için kurulmuş olan halk merkezleri ve devlet hastanelerine oluşturulan psikoloji merkezleri de mevcuttur.

Kadın ve erkeklerde gözlemlenen majör depresyon farklı etkilere ve reaksiyonlara neden olabilmektedir. Kadınlar erkeklere göre majör depresyona yakalanma anlamında daha yakındırlar. Bu durum neredeyse kadınlarda erkeklerin iki katı oranında olmaktadır. Kadınların özellikle regli döneminden başlayıp, doğum, doğum esnasında düşük olması ya da ileriki yaşlarda menopoza girmesi kişinin majör depresyon riskini artıran sebeplerdendir. Aynı zamanda kişinin oldukça stresli işlerde çalışması( yönetim vs.), ailesinde problemler yaşaması ve boşanma gibi sebepler de kadınlarda görülen majör depresyon riskini artıran sebepler arasında yer almaktadır.

Erkekler ise özellikle gelişmemiş toplumlarda majör depresyona sahip olduklarını genellikle fark edemezler ; fak etseler dahi bu durum için bir başvuru da bulunmazlar. Bunu kadınların yaşayabileceği bir durum olarak görürler ve kadınları kendilerinden farklı olarak benimsemişlerdir. Alkol, madde kullanımı ,kişinin sinirli bir yapıya sahip olması erkeklerde olan majör depresyonun temel sebepleri olabilmektedir. Ayrıca bu alışkanlıklardan önce de majör depresyon oluşmuş olabilir. Daha sonra ise bu tür zararlı huy ve alışkanlıklar ortaya çıkabilmektedir. Kişilerde ; başkasını öldürme ve intihar gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Kadınlarda ve erkeklerde ise ortak sebepler de bulunmaktadır. Bunların en bilinenleri iki kişinin ayrılması sonucu , diğer kişinin hala ona takıntılı kalması, aileden ya da yakın çevreden birinin vefatı, kişinin sosyallik konusunda yeterli olmaması, kişinin hayatında yaşadığı önemli değişiklikler hem kadın hem de erkek de majör depresyona sebebiyet verebilmektedir.  Ülkemizde tecavüz vakalarının artması da majör depresyonun artmasına neden olmaktadır.

Majör depresyon belirtileri nelerdir?
Majör depresyon kendini hemen gösterebildiği gibi sonradan da ortaya çıkabilecek bir durum olmaktadır. Kişinin kendini gün içerisinde halsiz hissetmesi ve hiçbir şey yapmaya hali olmaması da majör depresyonu belirtileri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kişinin kendini devamlı suçlama içerisinde olması ve kendini bir hiç olarak görmesi de majör depresyon belirtisi olarak bilinmektedir.

Aynı zamanda kişilerde odaklanma problemlerinin başlaması, kafasının çok dolu olmasından ve çok fazla düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Kişi haklı olsa dahi devamlı kendini suçlama durumda olmaktadır. Bunun asıl nedeni ise toplumdaki edindiği yeri düşürmesinden ve toplum içinden sıyrılmaya kalkmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumlar kişilerde uyuyamama ya da tam tersi olarak fazla uyuma gözlenmektedir.

Kişiler yaptığı hiçbir şeyden zevk almamaya başlar. Anhedoni adı verilen bir belirti olarak görülmektedir. Bu belirti aslında tüm belirtileri kapsayacak boyutta olan bir belirti olmaktadır çünkü aslında her şey bu belirtiyle başlamamaktadır.

Bazı kişilerde ise hareketlerin yavaşlamış olması ve düşünmede ve karar vermede yavaşlamaların yaşanması da majör depresyon belirtilerine örnektir. Kişiler dinlenmede sıkıntı çekmekte ve bazı kişilerde de huzursuz bağırsak sendromu çıkabilmektedir.

İleri aşamalı majör depresyonlarda ise kişi kendini öldürmek ister ve kendisini intihara sürüklemeye başlar. Bu ise bazen ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkarken, bazen kendiliğinden de oluşabilmektedir. Kişilerde çok fazla kilo kaybı görülebileceği gibi çok fazla kilo alma da gözlemlenebilmektedir. Bunun sebebi ise kişinin her konuda olan dengesizliğidir.

Kronik Depresyon ve Majör Depresyon Arasındaki Fark Nedir?
Pozitif olan insanların yanında negatif olan insan sayısı gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Bunun sebebi ise ülkede yaşanılan ekonomik, sosyal ve kültürel problemlerdir. Kişilerin bazıları kendini asla huzurlu, sakin ve mutlu hissetmemektedirler. Negatif olan insanlar kendilerini düzeltmedikleri sürece depresyondan ve diğer problemlerden kurtulmaları da oldukça zor olacaktır. Depresyona müdahale edilmediği sürece kişinin kurtulması mümkün olmayabilmektedir. Bu durumdaki hastalar ise kronik olan depresyona girmiş bulunmaktadırlar.  Bu depresyonun bir diğer adı ise distimi olarak bilinmektedir.

Kronik depresyon kişinin zamanla alıştığı ve yaşama şekli haline getirmiş olduğu depresyon çeşididir. Fakat majör depresyon bu şekilde olmayıp, oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Kişiler depresyon belirtilerini ölüme sürükleyecek kadar hissederler ve çevresine hissettirirler. Yaygın olarak görülen kronik depresyon sahipleri genellikle iki yıldan önce kronik depresyonda olduklarının farkında değildirler. Kişi iki yıl boyunca hayattan zevk almayı keser ; cinsel istek duygusu da kaybolmaya başlar. Hemen hemen her hastalıkta olduğu gibi kronik depresyonun da tedavisi bulunmaktadır. Dolayısıyla kronik depresyona sahip olduğunu düşünen hastaların en yakın uzmana başvurmaları gerekmektedir.

Majör Depresyon Tedavi Süresi
Majör depresyonun tedavi süresi kişinin ne kadar süredir majör depresyonda olduğuna, majör depresyonda ne kadar ilerlediğine bağlı olmaktadır. Ancak genel olarak tedaviler psikolog ve psikiyatriler ortamında yapılmaktadır. Kişilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ise oldukça önemli olmaktadır. Bu konuda gönüllü çalışan birçok insan ve kuruluş bulunmaktadır. Ayrıca kişilerin maddi durumlarına göre hastanede ya da özel muayenelerde de tedavi yapılabilmektedir. Hastalığın tedavisi süresi ise yaygın olarak 10 seans olmaktadır. İlk seanslar genellikle kişiyi tanıma ve anlama , sonraki seanslar ise kişinin yaşadığı problemlere çözüm üretme sürecidir. İlk başlarda sık olan seanslar daha sonra ayda bir olarak yapılmaya devam edilmektedir.

Erken Teşhis: Dolayısıyla yukarıdan da anlaşılacağı üzere majör depresyonun erken aşamalarda anlaşılması ve tedavi edilmesi oldukça önemli olmaktadır.

Majör Depresyon Tedavisi
Majör depresyonda öncelikle teşhis edilme süreci oldukça önemli olmakla birlikte tedavi sürecinde de belirleyici özellik taşımaktadır. Genellikle doktor veyahut psikologlar bu konuda yardım edebilecek kişilerdir. Öncelikle anket tarzında kişinin psikolojisini ölçmeye yönelik bir test uygulanır. Bu test kişinin hem depresyon varlığını sorgular hem de psikolojik başka hastalığı olup olmadığını sorgulamaya yöneliktir. Kişide herhangi bir depresyon problemi ya da diğer problemler olursa bu durumda , tedavi sürecine başlanılmaktadır.

Diğer hastalıklarda olduğu gibi kan testleri, X-ray testleri teşhis için uygulanabilecek bir yöntem değildir. Ancak bazı zamanlarda başka hastalıkların yarattığı depresyonun varlığını sorgulamak için kan testleri uygulanabilmektedir. Bunun nedeni ise bazı hastalıkların depresyonla benzer etkileri gösteriyor olmasıdır. Kişinin maddeye bağımlı olması, alkolizm olması, bazı ilaçların yan etkileri de bu hastalığın teşhis aşamasında kullanılabilmektedir.

Majör depresyon hastalığı tedavisi mümkün olabilen bir hastalıktır. İlk olarak psikiyatriler antidepresan ilaçları majör depresyon tedavisinde kullanılabilir. Ancak kişinin tek başına almaması gereken ilaçlardır. Hastalığın derecesine göre dozaj ayarlanmıştır. Aynı zamanda psikoterapi, nöroterapi ve psikolojik tedaviler de uygulanabilmektedir. Aynı zamanda bazı ilaçlar da antideprasanlara ek olarak kullanılabilir. Ayrıca dozaj ayarlama süreci de uzun sürebilmektedir. Dolayısıyla en uygun ilaca karar verilmektedir. Elektrokonvülsif terapi adı verilen tedavi de klinik depresyon için kullanılabilmektedir. Bu tedavi ise genellikle diğer ilaçların etkisiz kaldığı durumlarda kullanılmaktadır. Şok terapisi olarak da adlandırılan bir tedavidir. Belirtilerin oldukça üst düzeyde olması gerekmektedir.

Majör depresyon önlenebilen bir hastalıktır. Önleme konusu ise genellikle majör depresyon geçiren kişinin tekrar majör depresyon geçirmesini önlemeye yöneliktir. Önlemek için ise kişinin daha çok sosyal hayata girmesi, kendini bulunduğu ortamdan soyutlamaması, aktif bir yaşam tarzına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca tedavi sürecinde ilaçların kullanımına dikkat edilmesi ve doktorun tavsiyesi dışında ilaç alınmaması gereklidir. Bazı hastaların durumları ilaç tedavisi olmadan da düzelebildiği için bu konu oldukça önemli olmaktadır. Eğer majör depresyon tekrarlarsa bu konuda en kısa zamanda doktora başvurmak oldukça önemlidir.

Yukarıda bahsedilen yazılar mutlaka göz önüne alınmalıdır fakat kesinlikle doktora danışılmadan tedavi uygulanmamalıdır.

PAYLAŞ
İlgili Konular