Belirtileri.com
İnme Belirtileri

İnme Belirtileri

İnme dediğimiz durum kişinin ani felç geçirme halidir. İnme belirtileri tek taraflı ya da iki taraflı olarak kol, yüz, bacakta uyuşma ve felç durumu, konuşma ve anlama zorluğu, baş dönmesi, denge kaybı sorunu ya da belirlenemeyen düşme durumu görülür. Bunun dışında hasta da görme kaybı, görme duyusunda zayıflamalar ve yutkunma zorlukları kendisini gösteren başlıca belirtilerdendir.

İnme Nedir?
İskemik beyin ve damar hastalığı olarak da adlandırılan inme ciddi bir sağlık problemidir. İnme dediğimiz hastalık, merkezi sinir sistemine giden damarlarda meydana gelen bazı kompilasyonlar meydana gelmektedir. Bunlar damar tıkanıklıkları ya da damar dışında yaşanan kanamalar nörolojik olarak beyni etkileyebilir. İşte bu noktada beyinde oluşan olumsuz etkiler sinir sistemini etkiler ve bu durumda inme dediğimiz sinir sistemi sorunu oluşur.

İnme yaşandığı esnada beyne giden kan durur ve beyin oksijensiz kalır. Bu yaşanan problem ortalama bir ya da birkaç dakika sürmesine rağmen beyin hücrelerinde ölümler meydana gelir. İnme dediğimiz hastalık acil müdahale gerektiren bir hastalıktır. Erken yapılan müdahale sayesinde beyin dokularında meydana gelecek olumsuz sonuçlar önlenmiş olacaktır ve bu sorunların en az hasar ile atlatılmış olması sağlanacaktır. Günümüzde gelişmiş olan tıbbi olanaklar sayesinde inme sorunu yaşayan önce ki hastalara göre daha az fiziksel ve bedensel sorun ile hayatlarını sürdürmektedirler.


İnme Belirtileri
İnmenin ilk belirtilerinden birisi konuşmayı anlayamama sorunudur. Hasta bu durumda basit sorulara bile cevap veremeyecek düzeydedir ve anlama sorunu da yaşamaktadır. İnme sorunu yaşayan hastanın konuştuğu konular kafa karıştırıcı olabilir. Muhtemelen bu da hastanın beyin dokularının zarar görmesi ve beyin hücrelerinin ciddi kayıplar yaşamasından kaynaklanmaktadır. Bir diğer önemli belirti ise felç ve uyuşmadır.

Kollarda, bacaklarda oluşum gösteren felç ve uyuşma hali kendisini göstermeye başlar. Felç ya da uyuşma durumu tüm vücuttan ziyade vücudun tek bir bölgesinde oluşum göstermektedir. İki kolunuzu aynı anda havaya kaldırmayı denemelisiniz. Eğer ki iki kolunuz aynı oranda hareket etmiyorsa ve kontrol edemiyorsanız felç geçiriyor olma riskiniz yüksektir. Görme sorunu da inme yaşayan hastalarda rastlanan başka bir belirtidir.

Tek gözün ya da iki gözün birden görme sorunu yaşaması mümkündür. Aniden meydana gelen bir bulanıklık görme hali, göz kararması varsa ve geçme göstermiyorsa bu da bir inme belirtisidir. Bağ ağrısı da oldukça sık rastlanan bir durumdur. Beyine giden kan ve oksijen beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde en etkin iki döngüdür. Kan akışı bu esnada beyne gitmeyi durdurur ve kan ile birlikte taşınan oksijende beyne ulaşamaz.

Bu durumda beyin hem oksijensiz hem kansız kalır bu da şiddetli baş ağrısına neden olur. Başka bir belirtide yürüme bozukluğudur. Bu kişiler ayakta tek başlarına durmakta zorlanırlar. Hareket ederken zorluk yaşarlar. Bunun dışında dengelerini de kaybetmeye oldukça meyillidirler. Bu belirtileri yaşayan hastalar kısa süre içerisinde yakınları tarafından hastaneye kaldırılmalıdırlar. İnme yaşayan bir hastanın beyin fonksiyonları bir süre durduğu için ve büyük yıkımlara maruz kaldığı için tek başına hareket etme zorluğu yaşayabilir.

İnme Nedenleri
İnme, beyine giden kanın v oksijenin durması ile birlikte beyinde bulunan hücrelerin ölmesi ile birlikte bu sorun meydana gelmektedir. İskemik inme dediğimiz inme türünde %85 felç kalma riski bulunmaktadır. Beyin hasarları çok ciddi olur. İki tür iskemik inme vardır. İlki trombotik inmedir.

Bu sendromda beyne ulaşan kan damarlarında pıhtı meydana gelir. Bunun birlikte kan pıhtısının bölgede büyüyerek kan akışını etkilemesi ile de sağlıklı arterler etkilenir. Diğer inme türü ise embolik inmedir. Beyine giden damarlarda pıhtı oluşumu ile birlikte beyne giden kan durur ve bu durumda embolik inme oluşur. Başka bir inme çeşidi ise Hemorajik inmedir.

Beyne gitmekte olan damarların sızıntı oluşturması ile gelişir. Bu inme türünün de iki çeşidi vardır. İntraserebral kanama bunlardan birisidir. Beyin damarlarını çevreleyerek beyin dokusunda ki hücrelere zarar vermesi ile meydana gelir. Yüksek kan basıncı, travma, kan inceltmeye yaratan ilaçlar bu tür kanamalara neden olabilmektedir. Subaraknoid kanama ise diğeridir. Genellikle ani, şiddetli baş ağrıları ile ortaya çıkmaktadır. Subaraknoid kanamalarda çoğunlukla arter damar üzerinde şişlikler oluşup bu şişliğin patlaması ile bir sorun meydana gelir. Kanama sonrasında beyinde hücre hasarları oluşum göstermektedir.

İnme Hastalığı Tedavisi
İskemik inme tedavilerinde uzman doktorlar beyne geri kan akışının sağlanması için çaba sarf ederler. Bunun için inme yaşandıktan 3 saat içerisinde tedavi için adım atılmış olması gerekir. Hızlı tedavi hayatta kalma şansınız artırır ve bunun yanı sıra oluşabilecek hasarın en aza indirilmesini sağlar. Bu tür durumlarda hastalar aspirin ya da doku plazminojen aktivatörü kullanabilir. Aspirin kan pıhtısını önleyeceği için acil tedavide kullanılan en etkili yöntemdir. Acil durumlarda doktorlar bazen kan pıhtısının yapısına, özelliğine bağlı olarak daha seri hareket edebilirler. Bu durumda durum çok daha ciddi ise beyne direk etki gösterecek ilaçlar kullanılır. Mekanik yöntem ile pıhtı çıkartılır.

PAYLAŞ
İlgili Konular