Belirtileri.com
Bağırsak Hastalıkları Belirtileri

Bağırsak Hastalıkları Belirtileri

17 Ekim 2018

Bağırsak hastalıkları nedir?
Bağırsak hastalıkları oldukça geniş spektruma sahip olmaktadır. Bağırsak dediğimiz basit görülen organ, aslında hiç de yabana atılacak bir organ olmayıp aslında bizim ikinci beynimiz konumundadır. Bunun nedeni ise yaşanılan her şeyin ( duygusal, hastalık nedeniyle yada başka sebeplerden kaynaklanabilir) bağırsaklarımızı ve bahsedildiği gibi ikinci beynimizi etkiliyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Bağırsaklarımız mide ve anüs dediğimiz atıkların atıldığı yer arasında kalmış olan kıvrımlı yapıya sahip olan organlarımızdır. İki çeşit bağırsağımız bulunmaktadır. İnce ve kalın bağırsak olarak adlandırılan iki adet bağırsak çeşidimiz bulunmaktadır. İncelen ve yeri geldikçe daralan yapıya sahip olan bağırsaklarımız hastalıklarının sebebi ise kişisel olabildiği gibi genetiksel de olabilmektedir.

İnce bağırsağımızdan başlayan (7 cm) yolculuk kalın bağırsağımıza (doğru devam eder). Ayrıca eklenmesi gereken bir durum ise ince bağırsağımızın tek bölümden değil 3 ayrı bölümden oluşuyor olmasıdır. On iki parmak bağırsağı dediğimiz bağırsak midemizden itibaren  başlar ve neredeyse 30 cm olan bir uzunluğa sahiptir. Daha sonra ise yaklaşık 2,7 m olan ikinci kısmı başlamaktadır. En son ise 4 metreyi aşmış uzunlukta olan bölüm gelmektedir.


1,5 metre uzunluğunda olan kalın bağırsak ise her ne kadar az hacim kaplıyor görünse de ince bağırsaklarımız kadar önemli ölçüde bir yere sahiptir. Çekum kalın bağırsağın ilk kısmı olup geniş ve çanak şeklinde olmaktadır. Bu bölümde önemsiz ve ufak gibi turan tırtıl şekline sahip olan apandisit bölümü bulunmaktadır.

Her iki bağırsak bölümünün de farklı görevlere sahip olduğu bilinmektedir. Kalın bağırsak sindirimi tamamlanmış olan besinlerin bazı kısımlarını ve organik olmayan tuzların geri alınımında sorumludur. İnce bağırsak ise sindirim ve bazı maddelerin tekrar geri alınımından sorumlu olan kısımdır. Gerekli olmayan kısım ise sindirim sisteminin en son bölümü olan anüsten dışarıya verilmektedir. Bağırsakların bu denli işlevlerinin olduğu kadar, birçok problemin bağırsaklarda görülmesi de mümkün olmaktadır.

Bağırsaklarda görülen hastalıkların bazılarına giriş yapacak olursak;
Bağırsak Apnesi; Bağırsak apnesi dediğimiz hastalık oluşan diğer hastalıkların etkisi altında oluşabilmektedir. Entemoeba, tüberküloz gibi hastalıklar bağırsak apnesini tetikleyecek yönde olmaktadır. Aynı zamanda kolitlerde bağırsak sendromlarına neden olabilen durumlar arasında yer almaktadır. Bu hastalıklar oldukça ciddi sorunlara yol açabileceği için önlemlerin derhal alınması esastır. Genellikle teşhis aşamasının erken olması hastalığın daha da ilerlemesinin önleyen yöntemler arasındadır. Her hastalıkta yoğun olarak uygulanan düzenli kan testleri, fiziki muayeneler, karın grafisi ve ultranosgrafi de uygulanan testler arasında yer almaktadır. Hastalığın tam olarak tespit edilemediği ya da bu hastalığın olup olmadığından emin olunamadığı durumlarda ise MR a başvurulmaktadır. Bu hastalıkta ağır olduğu durumlarda ya da medikal tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ise ameliyat yöntemine başvurulmaktadır.

Bağırsak Perforasyonu; Bağırsak perforasyonu dediğimiz hastalık ise genel olarak bağırsakta oluşan iltihaptan dolayı kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda radyasyonu fazla alan hastalarda ve bağırsak kanserleri sonrasında da bu rahatsızlık görülebilmektedir. Bağırsak delinmesine neden olan kesikler de bu hastalığa neden olabilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz hastalık gibi bu hastalıkta kesinlikle ve acil olarak müdahale olması şart olan bir durumdur. Teşhis için ise genel olarak karın grafisi ve fiziksel gözlemlemeler kullanılmaktadır.

Bağırsak Fistülü; Bağırsak fistülü dediğimiz durum ise kişinin bağırsaklarında apse gözlemlenmesi ya da bağırsakta tümör gözlemlenmesi durumda oluşabilecek bir durum olmaktadır. Yapısı ise boru şekline benzemektedir. Lokasyon olarak baktığımızda ise genellikle bağırsak bölgeleri arasında , karnın içindeki bölümlerde veyahut anüs bölgesine kadar uzanan bir gözlemleme mevcuttur. Diğer iki hastalıkta olduğu gibi fiziki gözlem, ultrason ve tomografi teşhis için kullanılan yöntemler arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda medikal tedavi ve yetmediği durumlarda ameliyat tedavisi kullanılabilmektedir.

Anüs Rektum Ülseri; Diğer bir hastalık çeşidi ise anüs rektum ülseri olmaktadır. Bu hastalıkta ise genel olarak kalın bağırsağın bittiği noktada ve anüs kısmında gözlemler yapılmıştır. Bazı bağırsak hastalıklarının yarattığı iltihaplar, kişinin zamansız olarak tuvalete gitmesi ve gereksiz ilaç kullanımı bu hastalığın nedenleri  arasında yer almaktadır. Diğer hastalıklarda olduğu gibi fiziksel gözlemlerle anlaşılabildiği gibi endoskopi cihazları da bu hastalığın teşhisinde kullanılabilmektedir. Medikal yani ilaç tedavisi ise genel ve yaygın olarak kullanılan tedavi olmaktadır.

Kolit Bağırsak Hastalıkları
Kolit olarak bilinen iltihaptan kaynaklanan bağırsak hastalıkları ise ülseratif kolit olarak geçmektedir. Yaş olarak ise yaygın olarak 15 ila 30 yaş arasında görülen hastalıklardır ve asıl sebebi bağırsak iltihaplarıdır. Görülme sıklıklarına bakıldığında ise erkek ve kadın da eşitlik olduğu gözlemlenmiştir. Fakat Crohn dediğimiz hastalığın kadınlarda görülme sıklığı daha fazla olmuştur. Kişinin genetik olarak bu hastalıklara yatkın olması da görülme olasılığını artıran nedenler arasında sıralanmaktadır. Bağırsak duvarında meydana gelen yaranmalar iltihaplara sebep olabilmektedir. Hastalığın gelişim göstermesi yani ilerlemesi ise çok sıklıkla rastlanılan bir durum olmaktadır. Bu hastalıktan farklı olarak kadınlarda sıklıkla gözlemlendiğinden bahsettiğimiz Crohn ise tek bir bağırsak bölgesini etkileyebileceği gibi tüm bağırsak yüzeyinde de etkili olan bir hastalıktır. Kanlı dışkılama ya da dışkıda iltihap oluşması ise ülseratif kolitte fazlasıyla meydana gelen bir durum ve belirti olmaktadır. Kişi öğünlerden sonra oldukça rahatsız olduğunu söylemektedir. Aynı zamanda kişide fazlasıyla kilo kaybı, yüksek ateş, karın ağrısı ve halsizlik görülebilmektedir. İlk şikayet ise yaygın olarak gözlemlenen karın ağrısı olmaktadır. Bunun sebebi ise bağırsakların yemek sonrası huzursuz bir hal almasından kaynaklanmaktadır. Kişi tuvalete gittikten sonra rahatladığını söylemektedir. Bu tür hastalıkların teşhisinde ise endoskopi cihazları kullanılmaktadır. Bu tür bağırsak hastalıkların tedavisi uzun süreçlidir ve oldukça dikkatli takip edilmesi önemli olmaktadır. İlaçlar genellikle iltihabın giderilmesi, önlenmesi ve yayılmasını amaçlayan türdendirler. Kolitlerin oluşumuna neden olan bir diğer neden ise alınan fazla radyasyon olmaktadır. Aynı zamanda antibiyotiklerin doktor kontrolü olmadan kullanılması da kolit oluşumuna zemin hazırlayan bir diğer sebeptir.

Radyasyonun Yan Etkileri; Radyasyon bir tedavi çeşidi olmasına karşın kalın bağırsağın çeşitli bölümlerinde ya da tamamında kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Aynı zamanda karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal de radyasyon tedavisinden sonra oluşabilecek durumlar arasında yer almaktadır. İshalin kanlı olması ise yine bu durumlardan kaynaklanabilmektedir. Kişilerin bünyelerine bağlı olarak 6 aya varan bir tedavi süreci uygulanmaktadır. Uygulanacak tedaviler arasında radyasyonu azaltmak, ishali kesmek isçin kullanılan ilaçlar da bulunmaktadır. Tedavinin geç başlanması kişinin kolit rahatsızlılarının gelişmesine , karın ağrısına , ve ishal şikayetlerine yol açabilmektedir. Penisilinden kaynaklanan kolitler de oluşabilmektedir. Bu kolitlerin asıl sebebi bağırsakta bulunan fazla bakteriden kaynaklanmaktadır. Genellikle antibiyotik yan etkilerini iki gün sonra göstermektedir. Genel olarak görülen yan etkiler arasında ateş, halsizlik ve kanlı ishal olabilmektedir. Endoskopik incelemeler ise dışkı tahliliyle birlikte kullanılabilmektedir.

Bağırsaklarda Yaşanılan Emilim Bozuklukları; Bağırsaklarda yaşanılan emilim bozuklukları da bir diğer bağırsak hastalıkları arasına  girmektedir. Çölyak hastalığı ise yaygın olarak bilinen bir bağırsak emilim problemi olmaktadır. Kişilerde oluşan glüten e karşı alerji çölyak hastalığının en çok bilinen nedenleri arasında yer almaktadır. Genellikle tahıllarda bulunan glüten her ne kadar bilinse de ülkemizde ve bazı ülkelerdeki gıdalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kişilerin özellikle ince bağırsaklarında yarattığı emilim problemi ise gerçek anlamda çölyak hastalığının bir sebebi olmakla birlikte daha birçok hastalığın da nedeni olabilmektedir. Yaş aralığı oldukça geniş spektrumlu olup çocukluk çağında çıkan çölyak hastalıkları olduğu gibi 30 lu yaşlarda çıkan çölyak hastalığına da sıklıkla rastlanılmaktadır. Genellikle glütenli gıdaların tüketiminin hemen ardından 1 ila 2 saat sonra kişide karın ağrısı, şişkinlik , halsizlik ve ishal gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda ortaya çıkan ağız yaraları, adele de oluşan kramplar, yaralar ve halsizlikte bu hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Endoskopik yöntemlerle birlikte kan testleri hastalığın teşhisinde kullanılmaktadır. Kişilerin ; doktor tarafından glüten içeren gıdaları tüketmesi genel olarak yasaklanmaktadır.

Kabızlık
Basit ama aslında önemli olan bir diğer hastalık ise kabızlık şikayetleridir. Kişilerin 3 günden fazla tuvalete gidememesi bu kişinin kabız olduğunun bir işaretçisi olmaktadır. Kabızlık şikayetlerinin bir sebebi olmadığı gibi altında yatan bazı sebepler de olabilmektedir. Kişilerin bağırsaklarının uzun olması ya da sindirim kanallarında sorun yaşanması kabızlık şikayetlerine sebebiyet verebilmektedir. Hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkan kabızlık şikayetleri de oldukça fazla olmaktadır. Bu hastalıklardan bazıları da nörolojik kaynaklı olan hastalıklar, şeker hastalıkları, bazı ilaçların yan etkileri, tiroit hastalıklarından kaynaklanan hastalıklar, kişinin lif tüketimin az olması da kabızlığa yol açabilmektedir. Aynı zamanda dengesiz beslenme ve sulu gıdaların gerektiğinden daha az tüketilmesi de bağırsak hastalıklarına yol açabilmektedir. Bazı kişiler kaldığı ortamdan dolayı dışkılamayı ertelemekte ve bu da kabızlığa neden olabilmektedir. Diğer nedenler arasında ise kişinin depresyonda olması ve psikolojik kaynaklı dışkılama problemleri de yaşadığı görülmüştür. Kişinin teşhisi ve tedavisi tamamen kişiye göre yapılmaktadır. Genellikle endoskopi ve kan tahlilleri de yapılan tahliller arasında yer almaktadır.

İshal: Kabızlık olabildiği gibi ishalde ortaya çıkabilecek bir bağırsak sorunu olmaktadır. Kişilerin bağırsaklarındaki suyun emiliminin az olmasından ya da başka sebeplerden kaynaklı ortaya çıkabilecek bir durum olabilmektedir. Kabızlıktan daha çok neden ishale sebebiyet verebilmektedir. Kişinin sindirim problemi yaşaması, emilimin az olması, bazı hormonların gerektiği düzeyde çalışmaması en başlı sebepler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda vücutta olmaması gereken parazitler de ishale sebebiyet verebilmektedir. Geçici olan ishal hastaları br aydan kısa sürede ishali atlatabilirken, ileri düzeyde olan kabızlıklar oldukça uzun süreçte tedavi edilebilmektedir. Teşhiste genellikle diğer hastalıklara benzer olarak endoskopi ve gaita testleri uygulanmaktadır.

Bağırsak Hastalıkları Belirtileri
Bağırsak hastalıklarının en belirgin belirtileri arasında ishal, kabız , karın ağrısı olmaktadır. Genellikle kendini dışkıda kan şeklinde gösteren bağırsak hastalıkları da bulunmaktadır. Bu hastalıklar genel olarak daha çok bağırsakta oluşan tümörlerin ve ileri derece olan kanserlerin habercisi olabileceği gibi oldukça basit sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Kişinin dışkısında irin ve mukus görmesi ve bağırsak tarafında ağrı hissetmesi de bağırsak hastalıklarının belirtileri arasında yer almaktadır. Kişide aynı zamanda kilo kaybının görülmesi de mümkün olmaktadır. Aynı zamanda ateş de bir diğer belirti olabilmektedir. Kişinin sadece bağırsak bölgesi etkilenmemekte aynı zamanda kişinin tüm olarak sağlığı etkilenmektedir.

Bağırsak Hastalıklarının Sebepleri Nelerdir?
Bağırsak hastalıklarının sebepleri oldukça fazla olabilmektedir. Bunların arasında alınan fazla radyasyon, alınan ilaçların yan etkileri, kişilerin bilinçsiz bağırsak ilaçları kullanmaları ve bu ilaçların hastaların bağırsaklarını tembelleştirmesi de bağırsak hastalıklarının temel sebepleri arasında yer almaktadır. Yukarıda ayrıntısıyla belirtildiği gibi hastalıkların sebepleri oldukça farklı sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Özellikle bilinçsizlik ve geç teşhis kişinin ölümüne dahi sebep olabilmektedir.

Bağırsak Hastalıklarının Tedavisi
Bağırsak hastalıklarının erken teşhisi oldukça önemli olmakta ve erken teşhisin her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da sağlığın yerine daha hızlı gelmesini sağladığı bilinmektedir. Kişiler bu konuda bilinçlendirilmelidir.

Ayrıca gelişen teknoloji ile birlikte hastalıkların tedavisi daha modern ve kolay olmaktadır. Yukarıda ayrı olarak açıkladığımız belli başlı hastalıkların tedavisi aslında zor görünse de bir o kadar da mümkün olmaktadır. Önemli olan kişilerin bu konuda uzman doktorlara danışması ve sadece onların önerdiği tedavi şekillerinin kullanılması önerilmektedir.

Kolonoskopi gibi cihazların kullanımı ise teşhisi ve uygun tedavi yöntemlerinin bulunmasının frekansını artırmış bulunmaktadır.

Yukarıda yazılanlar mutlaka göz önüne alınmalıdır fakat mutlaka doktora başvurulması önerilmektedir.

 

PAYLAŞ
İlgili Konular